Sider - Forside

 Tema om antibiotikaresistens

Både Danmark, Sverige, Norge og Finland har et relativt lavt forbrug af antibiotika til dyr i forhold til de fleste andre europæiske lande. Brug af antibiotika er nemlig ikke uden problemer. De nordiske veterinærtidsskrifter sætter fokus på antibiotikaresistens.

 Lønforhandling kan læresEt medlemstilbud for privatansatte, der selv forhandler løn. Hør om forhandlingens mysterier og få konkrete og praktiske redskaber, som du kan bruge til at forberede og gennemføre en forhandling.

Gå-hjem-mødet holdes den 6/1 i Odense, 12/1 i Aarhus og 14/1 i Aalborg

 Mangler du en vikar?

Dyrlægernes Vikarbureau er et servicetilbud fra den Danske Dyrlægeforening til alle medlemmer af foreningen. Vikarbureauet formidler kontakten mellem dyrlæger, der søger vikariater, og praksisejere, der mangler en vikar for en kortere eller længere periode.

Læs mere >

 Udflytning

Hvilke regler gælder, hvis min arbejdsplads skal flytte?

Læs mere om reglerne >

Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook