Gå til sidens indhold

Her er ADOs krav til forhandlingerne

Herunder kan du se, hvilke prioriteringer medlemmerne har gjort, og hvilke krav ADO har fremsendt.

OK21 (2)
 • Reallønnen skal sikres

  ADO ønsker, at der bruges så mange midler fra rammen, at den enkeltes realløn bevares. Det skal ske gennem procentuelle lønstigninger til alle.

 • Reguleringsordningen skal fortsætte

  Reguleringsordningen sikrer, at der er en ligelig lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked.

 • Arbejdstidsreglerne i AC-overenskomsten skal præciseres

  ADO ønsker, at arbejdstidsreglerne i AC-overenskomsten skal præciseres, så der opsættes værn om en almindelig arbejdstid og arbejdsuge.

  En stor del af dyrlæger ansat i staten har en opgavepotefølge, hvor de ikke selv har mulighed for at planlægge, hvornår en given opgave skal løses. Dyrlægen har derfor for en stor del af arbejdstidens vedkommende ikke mulighed for at gøre brug af den fleksibilitet, som andre akademikere typisk har glæde af.

  Dyrlægen skal med kort varsel møde ind til kontrolopgaver og kan først forlade stedet, når der ikke er flere dyr at syne. Dyrlægen har ofte pålagte opgaver tidlig morgen og sen aften, og andelen af opgaver om natten og i weekender er stigende. Dyrlægen har derfor brug for, at overenskomsten skaber nogle hegn om arbejdstiden.

  • Normalarbejdstiden skal fremgå af overenskomsten
  • Der aftales vilkår for pålagt tjeneste udenfor normalarbejdstiden
  • Pålagt arbejde, der går ud over normal arbejdstid, skal varsles med mindst 5 dage, med mindre det er akut opstået.
 • Krav, der dækker dyrlægerne i Fødevarestyrelsen  
  • Der aftales vilkår for al pålagt tjeneste udenfor normalarbejdstiden
  • Pålagt arbejde, der går ud over normal arbejdstid, skal varsles med mindst 5 dage, med mindre det er akut opstået.

  Årstidsbestemte arbejdspukler eller andet, der kan planlægges, er ikke akut.

  • Sektionsledere, ansat i stillinger, hvor der forventes faglig sparring/beslutning af veterinærfaglig art af vagtlignende karakter, skal have et tillæg svarende til embedsdyrlægernes rådighedstillæg.
  • Arbejdsmiljøet for dyrlæger i veterinærkontrollen, fødevarekontrollen, rejseholdet og kødkontrollen skal forbedres, herunder pauser og lange arbejdsdage.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Fødevarestyrelsen og DDD, vedrørende sektionsledernes arbejdsvilkår, med henblik på at finde løsninger på udfordringer med:
   • Arbejdsbelastningen
   • Pålagte opgaver udenfor normal arbejdstid
   • Rekruttering og
   • Vilkår ved omstruktureringer.
 • Ret til individuelle aftaler om seniorforløb/-ordninger

  ADO ønsker, at seniorer får ret til individuelle aftaler om seniorforløb/-ordninger med nedtrapning i tid, opgaver, ledelsesansvar mv.

  Det skal være rart at gå på arbejdet – hele livet.

  Opgaven er, at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor også de ældre har lyst til at blive og deltage aktivt. På nuværende tidspunkt er der for mange steder, hvor det er vanskeligt at give de ældre nogle vilkår, som skaber en lyst til at blive nogle år mere i jobbet.

 • Øvrige krav
  • Der indføres en fritvalgs-konto. Der kan vælges mellem løn, opsparing af frihed eller pension.
  • Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø for ledere skal fortsætte som en obligatorisk for ledere med personaleledelse.
  • En forbedring af det psykisk arbejdsmiljø skal med fokus på dialogen og indsatsen på den enkelte arbejdsplads afspejles i det samlede overenskomstresultat.
  • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø særligt for de videnskabelige medarbejdere på universiteterne.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til opgave at indsamle viden og erfaringer fra perioden med hjemmearbejde under corona.

  Arbejdsgruppen skal komme med et bud på, hvad der skal til, for at hjemmearbejde kan fungere på en arbejdsplads.