Gå til sidens indhold

Sådan foregår forhandlingerne

Processen omkring overenskomstforhandlingerne er en længere proces, hvor flere organisationer på arbejdstagersiden skal blive enige om fælles krav, inden kravene udveksles og forhandles med arbejdsgiversiden. Få overblik over forhandlingsprocessen her.

OK21 (1)

Når ADO efter inddragelse af medlemmerne har besluttet kravene, skal de fælles krav prioriteres i flere fora.

Først skal kravene prioriteres i Akademikerne sammen med de i alt 27 andre medlemsorganisationer. Her samarbejder ADO i DeNye6 med JA, Foreningen af Arkitekter og Designere, Ansatte Tandlægers Organisation, Konstruktørforeningen samt Danske Scenografer.

DDD Det Kommunale Forhandlingsområde
Forhandlingsparterne på det kommunale/regionale område.

Herefter fastlægger Akademikerne de fælles krav med CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg) på statens område og med Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område, inden kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2020.

ADO har også besluttet krav, som kun vedrører dyrlæger, og de krav afleveres via Akademikerne til arbejdsgiver i december 2020.

Efter de indledende forhandlingsmøder i december 2020 foregår forhandlingerne i januar og februar 2021, og bliver man enige om et overenskomstresultat, kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. En ny overenskomst vil træde i kraft den 1. april 2021.

ADO deltager i forhandlingerne med Anne Marie Lassen-Nissen fra ADO, som også repræsenterer organisationerne i DeNye6, og herudover forhandler ADO selv de krav, som kun vedrører dyrlæger.

DDD Det Statslige Forhandlingsområde
Forhandlingsparterne på det statslige område.