Gå til sidens indhold

OK21

Den 1. april 2021 trådte nye overenskomster i kraft på det offentlige område som resultat af OK21-forhandlinger tidligere på året. På siden her kan du følge forhandlingernes trin og læse om resultatet af OK21.

OK21 (1)

- Med OK21 ser vi ind i en lille økonomisk ramme, så mine forventninger går ikke i retning af egentlige lønstigninger, men en sikring af reallønnen. Jeg tror, at tiden er moden til at arbejde videre med elementer i overenskomsten, der sikrer et mere 'bæredygtigt' arbejdsliv. I det begreb indgår bl.a. elementer som håndtering af  barns sygdom, kompetenceudvikling, forpligtigende rammer for arbejdet med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, mere fleksibilitet på seniorområdet og fokus på vilkår for hjemmearbejde. Min forventning er, at de offentlige arbejdsgivere kan se, at sådanne tiltag kan sikre rekruttering og fastholdelse af AC-arbejdskraft i det offentlige regi.

Anne Marie Lassen-Nielsen
repræsentant for ADO, forhandlingsudvalget for den offentlige sektor (FHO) under hovedorganisationen Akademikerne

Tidsplan OK21 DDD
Sådan er forløbet omkring afklaring af krav og forhandlinger ved OK21.

1. Startskud til OK21

De overordnede temaer, som ligger til grund for udvælgelse af ADOs krav, bliver fastlagt. Du kan læse dem her.

2. Input fra medlemmer

De overordnede temaer er sendt i høring hos ADOs medlemmer og tillidsrepræsentanter for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres til foreningens krav.

3. Krav på plads

Efter høring hos medlemmer og TRere har ADOs bestyrelse prioriteret de krav, som foreningen indgiver til hovedorganisationen Akademikerne. Du finder ADO's krav her.

4. Videre kravproces

Foreningens krav prioriteres sammen med krav fra andre organisationer i de forhandlingskonstellationer, foreningen indgår i. Det skal munde ud i fælles krav til arbejdsgiversiden. Se en oversigt over parterne i forhandlingerne her.

5. Udveksling af krav

Når den videre kravsproces er afsluttet i ADOs forhandlingskonstellationer, bliver de endelige krav udvekslet med arbejdsgiversiden, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster. Se oversigt med kravene for de tre forhandlingsområder

6. Forhandlinger

Arbejdstager- og arbejdsgiversiden forhandler om at få nye overenskomster på plads.
Læs artiklen: Forhandlinger går nu ind i slutfasen
Læs artiklen: OK-forlig sikrer reallønnen
Læs artiklen: Generelt forlig for kommunalt ansatte giver lønforbedringer​
Læs artiklen: Forlig på plads for de regionalt ansatte
Læs artiklen: AC-forhandlinger for kommunalt ansatte afsluttet

7. Afstemning

Når arbejdstager- og arbejdsgiversiden har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til afstemning blandt foreningens medlemmer, så de nye overenskomster kan træde i kraft den 1. april 2021.
Læs den samlede redegørelse om OK21 fra Akademikerne
Læs artiklen: Stort ja til OK21-forlig