Gå til sidens indhold

Udveksling af krav

Forud for forhandlingerne om en ny offentlig overenskomst i 2021 har organisationerne den 15. december 2020 udvekslet overenskomstkrav med arbejdsgiverne på det statslige, kommunale og på regionernes område.

OK21 (2)

For hvert af de tre forhandlingsområder (staten, kommuner og regioner) bliver der udvekslet krav om generelle forhold – det vil sige krav, der omfatter alle offentligt ansatte - og krav, der alene omfatter akademikergrupperne, herunder ADO.

På statens område udveksler CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg) de fælles krav med Skatteministeriet og Akademikerne med Medarbejder- og kompetencestyrelsen.

På det kommunale og regionale område sker Akademikernes og Forhandlingsfællesskabets kravudveksling med henholdsvis RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og KL (Kommunernes Landsforening).

Læs mere om forhandlingskonstellationerne

Kravene på det statslige område

Som et hovedkrav på det statslige område har ADO og de øvrige organisationer sikring af en positiv reallønsudvikling.

Blandt andre væsentlige krav stiller vi krav om fleksibilitet og bedre rammer for arbejdstiden samt krav til et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i et langt arbejdsliv.

Forhandlingerne på det statslige område begynder fredag den 18. december 2020.

Kravene på det kommunale og regionernes område

Centralt står kravet om en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte akademikere.

Blandt andre væsentlige krav stiller ADO og de øvrige organisationer også her krav om fleksibilitet og bedre rammer for arbejdstiden samt krav til et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i et langt arbejdsliv.

Forhandlingerne på det kommunale og regionale område begynder her for sig: Torsdag den 17. december 2020 med KL og fredag den 18. december med RLNT.