Gå til sidens indhold

Ny overenskomst i klinisk praksis i 2021

Ansatte Dyrlægers Organisation har indgået en ny overenskomst med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening. På siden her kan du følge forhandlingernes trin og læse om resultatet af OK21.

COLOURBOX3397450

Siden er opdateret 5. maj 2021.

Spørgsmål/svar til den nye overenskomst

Herunder har ADO samlet svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til den nye overenskomst.

Har du spørgsmål, som du ikke har fået besvaret her, så send en mail til formandado@ddd.dk

Vi besvarer jeres spørgsmål så hurtigt som muligt.

FAQ om den nye overenskomst (opdateret 5. maj)


Ny overenskomst til afstemning

Overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis blev sendt til afstemning hos medlemmerne fredag den 23. april. Har du ikke fået en mail fra ADO, så tjek dit spamfilter, er den heller ikke der, så kontakt sekretariatet på ddd@ddd.dk.

Urafstemningen slutter onsdag den 5. maj kl. 12.

Du kan læse overenskomsten og protokollater nedenfor.

Overenskomst

Forhandlingsprotokol

Protokollat 2 om lønregulering

Protokollat 3 om pension

Protokollat 4 om arbejde i kødkontrollen

Protokollat 5 om forhandlingsrammen

Medlemsmøder

Har du lyst til at høre mere eller spørge ind til den nye overenskomst, så holder ADO to virtuelle medlemsmøder, hvor du kan drøfte overenskomsten med ADOS forhandlere og med dine kollegaer.

Torsdag den 29. april 2021 kl. 19.30, du deltager ved at klikke her

Mandag den 3. maj 2021 kl. 19.30, du deltager ved at klikke her


​​ADO er næsten færdige med at renskrive resultatet fra forhandlingerne med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, DA. 

Hovedelementerne er:

  • En redefinering af seniordyrlægen. Stillingen benævnes ”praksisdyrlæge”. Vi har blandt justeret, så vagtarbejde indgår i arbejdstiden, ligesom kørsel og telefonopkald under bestemte vilkår indgår i arbejdstiden. Arbejde på ulempetidspunkter honoreres med merbetaling og tillægges grundlønnen. Alle dele er derudover pensionsgivende. Grundlønnen er som nu højere end trin 3.
  • For A-kontrakten er det blevet udspecificeret, at afskrivning i forbindelse med brug af praksis’ udstyr skal defineres som en fast andel, såvel i dagstid som i vagt. Afskrivning i vagten vil derfor ikke kunne fremgå som en procentandel, som fratrækkes den betaling, som en dyrlæge skal have for vagtarbejde. 
  • Flere løndele gøres pensionsgivende. Pensionsomlægningen i september 2020 havde en utilsigtet lønnedgang, f.eks. for de af jer, der har en C-kontrakt. Det er med den nye overenskomst løst.
  • Der indføres løn under sorgorlov, hvis man er forældre til et barn, der dør inden barnets 18. år.
  • Den 31/12 bliver til en fridag.

Vi har endnu ikke lønforhøjelserne helt på plads, men den samlede lønstigning over de tre år vil ligge på 6,25% procent. Ligeledes udestår der stadig noget korrekturlæsning.

Der vil blive indkaldt til et par virtuelle medlemsmøder, så I får mulighed for at stille de spørgsmål I måtte have.


I 2021 skal ADO og DA forny overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for dyrlæger ansat i klinisk praksis.

Der er bred enighed mellem ADO og DA, at overenskomsten har brug for en modernisering.

Som forberedelse forud for forhandlingerne har ADO derfor nedsat en ERFA-gruppe, der har vendt problemstillinger om lønforhold og generelle udfordringer i klinisk praksis. Det er vigtigt, at aftalen stemmer overens med det, der opleves i praksis.

De indledende forberedelser til aftalefornyelsen omfatter også et spørgeskema, der er sendt til ADOs medlemmer i klinisk praksis. Svarene fra denne undersøgelse skal hjælpe os med at pejle os ind på, hvilke krav vi skal lægge vægt på i de kommende forhandlinger med DA.

Læs resultatet af undersøgelsen

De første forberedende møder med arbejdsgiverforeningen er afholdt, og i løbet af efteråret holder vi en række medlemsmøder. På grund af corona-situationen er tidspunkterne og mødeformen på nuværende tidspunkt ikke afklaret.