Gå til sidens indhold

Ny overenskomst i klinisk praksis i 2021

Den 31. marts 2021 udløber overenskomsten mellem Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening. Det betyder, at processen med at forhandle den nye overenskomst er i fuld gang. Her kan du følge processen frem til, at den nye overenskomst er i hus.

COLOURBOX3397450

Siden er opdateret 16. december 2020.

ADO er næsten færdige med at renskrive resultatet fra forhandlingerne med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, DA. 

Hovedelementerne er:

  • En redefinering af seniordyrlægen. Stillingen benævnes ”praksisdyrlæge”. Vi har blandt justeret, så vagtarbejde indgår i arbejdstiden, ligesom kørsel og telefonopkald under bestemte vilkår indgår i arbejdstiden. Arbejde på ulempetidspunkter honoreres med merbetaling og tillægges grundlønnen. Alle dele er derudover pensionsgivende. Grundlønnen er som nu højere end trin 3.
  • For A-kontrakten er det blevet udspecificeret, at afskrivning i forbindelse med brug af praksis’ udstyr skal defineres som en fast andel, såvel i dagstid som i vagt. Afskrivning i vagten vil derfor ikke kunne fremgå som en procentandel, som fratrækkes den betaling, som en dyrlæge skal have for vagtarbejde. 
  • Flere løndele gøres pensionsgivende. Pensionsomlægningen i september 2020 havde en utilsigtet lønnedgang, f.eks. for de af jer, der har en C-kontrakt. Det er med den nye overenskomst løst.
  • Der indføres løn under sorgorlov, hvis man er forældre til et barn, der dør inden barnets 18. år.
  • Den 31/12 bliver til en fridag.

Vi har endnu ikke lønforhøjelserne helt på plads, men den samlede lønstigning over de tre år vil ligge på 6,25% procent. Ligeledes udestår der stadig noget korrekturlæsning.

Der vil blive indkaldt til et par virtuelle medlemsmøder, så I får mulighed for at stille de spørgsmål I måtte have.


I 2021 skal ADO og DA forny overenskomsten om løn- og ansættelsesforhold for dyrlæger ansat i klinisk praksis.

Der er bred enighed mellem ADO og DA, at overenskomsten har brug for en modernisering.

Som forberedelse forud for forhandlingerne har ADO derfor nedsat en ERFA-gruppe, der har vendt problemstillinger om lønforhold og generelle udfordringer i klinisk praksis. Det er vigtigt, at aftalen stemmer overens med det, der opleves i praksis.

De indledende forberedelser til aftalefornyelsen omfatter også et spørgeskema, der er sendt til ADOs medlemmer i klinisk praksis. Svarene fra denne undersøgelse skal hjælpe os med at pejle os ind på, hvilke krav vi skal lægge vægt på i de kommende forhandlinger med DA.

Læs resultatet af undersøgelsen

De første forberedende møder med arbejdsgiverforeningen er afholdt, og i løbet af efteråret holder vi en række medlemsmøder. På grund af corona-situationen er tidspunkterne og mødeformen på nuværende tidspunkt ikke afklaret.