Gå til sidens indhold

Ph.d.-ansat

Når du tager springet til at gå i gang med en forskeruddannelse, er der mange spørgsmål, der melder sig. Både i forhold til løn og ansættelsesforhold og ikke mindst den proces, du skal igennem. Der er god hjælp at hente i DDDs sekretariat.

Ph.d.-uddannelsen er som udgangspunkt normeret til tre års heltidsstudium. Det er mest almindeligt at gennemføre ph.d.-uddannelsen i et ansættelsesforhold, hvor du er ansat som ph.d.-stipendiat og indskrevet ved et universitet. Det betyder, at rammen for dine ansættelsesvilkår både er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse og en ansættelseskontrakt.

Indskrivning som ph.d.-studerende sker efter ansøgning til det relevante fakultet. Ansøgningsfrister og procedure fremgår af de enkelte fakulteters ph.d.-hjemmesider.

ErhvervsPhD

En anden mulighed er en ErhvervsPhD. Det er en særlig ordning, hvor forskeruddannelsen gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet om et konkret forskningsprojekt.

Som ErhvervsPhD-studerende er man ansat i den private virksomhed. I stedet for en privat virksomhed kan en offentlig institution eller organisation indgå i samarbejdet.

Læs mere om:

 1. ErhvervsPhD-ordningen
 2. ErhvervsPhd-kandidaters rettigheder, herunder hvem der har retten til Erhvervs-Phd-kandidatens frembringelser
 3. ErhvervsPhd-ordningen, ansøgningsfrister og krav til ansøgningen

Et ph.d.-forløb

På hjemmesiden www.phd.ku.dk kan du få et godt indblik i indholdet i et ph.d.-forløb, herunder finansiering, vejledning og regler. Kortfattet kræver en ph.d.-uddannelse, at du:

 • Gennemfører et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemfører godkendte ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til 30 ECTS-point.
 • Deltager i aktive forskningsmiljøer uden for KU SUND. Ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner bør overvejes.
 • Opnår erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til ph.d.-projektet. 
  Udarbejder en ph.d.-afhandling.

Ph.d.-studerende er omfattet af Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne, ph.d.-bekendtgørelse, der bl.a. beskriver adgangskrav til uddannelsen, ph.d.-uddannelsens indhold, ph.d.-afhandlingen, Bedømmelsesudvalget, tildeling af ph.d.-graden og meget mere.

Vær opmærksom på...

Nedenstående råd er hentet i pjecen: "At lede vejen. Inspiration til ph.d.-studerende og deres vejledere". 

Forventningsafstemning
Ingen studerende er ens og ingen vejledere er ens. Det er meget forskelligt hvad den enkelte studerende har behov for i forhold til støtte fra sin vejleder og der er stor forskel på, hvor involveret vejlederen forventer at være i studiet. Som ph.d.-studerende kan man være usikker på omfanget af den vejledning, ens vejleder er forpligtet til at yde. Sørg derfor for at få skabt en åben dialog om gensidige forventninger og rettigheder i ph.d.-forløbet. Det er en god anledning til at drøfte fx ambitionsniveauet og til at nå frem til en fælles forståelse af, hvad vejledningen skal indebære og munde ud i.

 • Hold et indledende møde for at afklare gensidige forventninger til vejledningen.
 • Vær opmærksom på at behovene kan ændre sig igennem forløbet: Afstem fx forventninger igen efter et og to år.
 • På hjemmesiden www.phd.ku.dk findes inspiration til forventningsafklaring.
 • Formaliser vejledningsmøderne – aftal faste mødetider og vejledningens form og indhold.
 • Evaluer løbende vejledningen – hvad er der brug for hvornår? Aftal tidspunkter for evalueringenne, så det ikke venter til der opstår problemer.

Tradition
Er man ph.d.-studerende, indskriver man sig samtidig i en universitær tradition, der bl.a. handler om at indskrive sig i et hierarki, hvor man ligger nederst. Man er ikke meget for at være i opposition til hverken vejleder, medvejleder eller andre med aktier i projektet, fordi man som ph.d.-studerende står i et afhængighedsforhold til vejlederne og ikke ved, hvornår man får brug for dem – heller ikke i en videre karriere.

 • Snak åbent om behovet for struktur i ph.d.-forløbet, og at behovet for struktur kan variere.
 • Tænk på dig selv som ung forsker og ikke som studerende.
 • Tænk på dig selv som medarbejder med rettigheder og pligter på arbejdspladsen.

Som vejleder skal man huske anerkendelse og ros.

At blive forsker
At blive forsker handler om at lære at tænke videnskabeligt inden for sit felt og blive i stand til at håndtere forskningsprocesser. Det kræver langt mere, end man kan tænke sig til. Det er derfor vigtigt, at vejlederen ikke blot giver et svar eller et resultat, men indfører og oplærer dig som ph.d.-studerende i forskningsprocessen.

Som ph.d.-studerende har man brug for vejleders støtte under den usikkerhed, der er forbundet med forskning på højt plan.

Kontakt

Jane Marianne Ravn
Chefjurist

jane.jpg