Ansatte Dyrlægers Organisation
Spring over navigationslinks
Ansættelse
Ansættelseskontrakt
Ansatte i klinisk praksis
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Arbejdstid
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Assistenter i klinisk praksis
Funktionærloven
Tidsbegrænset ansættelse
Mer- og overarbejde
Arbejdsdeling
Klausuler
Ny lov om Ansættelsesklausuler
Konkurrenceklausul
Kundeklausul
Uddannelsesklausul
Jobklausul
Loyalitet
Sygdom
Virksomhedsoverdragelse
Udflytning
Pension
Ansat på individuel kontrakt
Ansatte i staten, regioner og kommuner
Ansat som tjenestemand
Løn, honorar og satser
Ferie, barsel mv.
Barsel
Ferie
FAQ - ny ferielov
Fridage
6. ferieuge
Omsorgsdage
Vejrlig
Ansættelsesophør
Fritstilling
Opsigelse
Advarsel
Virksomhedsoverdragelse
Når du er ledig
Spørgsmål og svar: Frivillig fratrædelse og afskedigelse ved besparelser
Overenskomster og aftaler
Det offentlige område
Stat
Kommuner
Region
Det private område
Ansatte dyrlæger i praksis
Ny overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis
Øvrige overenskomster
Grønland
Ph.d.-ansat
Pixibog for ph.d.-studerende
Løn og rettigheder
Karriere
Ledelse
Lederkompetencer
Udlandsansat og udstationering
Løn når du er udstationeret
Ansættelse hos udenlandsk arbejdsgiver
Løn når du er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver
Social sikring
Sygesikring
Arbejds- og opholdstilladelse
Etablering som selvstændig
Etablering af virksomhed
Nyetableret
Virksomhedsformer
Tillidsrepræsentanter
OK 18
Informationsmateriale til TR
Aktiviteter under konflikten
Konflikt ABC
Medlemskab og konfliktstøtte
Strejke og lockout - hvad betyder det for dig?
Pension ved konflikt
Temaer for OK 18
TR-konfliktguide
Informationsmøde for offentligt ansatte om konflikt
Tillidsrepræsentant i det offentlige
Arbejdsnedlæggelse
Tid til TR-arbejdet
TR anmeldelse
Afskedigelsesbeskyttelse
TR bemyndigelse
TR løn
TR opgaver
TR uddannelse
Valg af TR
Tillidsrepræsentant i det private
AC klubber
Offentlig
Privat
Løntilskudsjobs
Kurser og arrangementer
Organisering af arbejdsmiljø
Aftaler
Opgaver
Uddannelse
Valg
SU - samarbejdsudvalget
TR-nyt
Årets tillidsrepræsentant
Karriere og kompetence
Arbejdsskader
Definition
Hvordan forebygges arbejdsskader?
Hvordan anmeldes en arbejdsskade?
Forløbet i arbejdsskadesager
Skader sket under uddannelse og aktivering
Hvad kan ADO hjælpe med?
Sygdom
Sygefraværssamtale
Fastholdelsesplan
Mulighedserklæring
Lægeerklæring i øvrigt
Stress
Borreliose
Allergi
Arbejdsgiveren - AMO-repræsentanten
Arbejdsmiljø
En sund arbejdsplads
Hvad kan jeg gøre som ansat?
Hvad kan jeg gøre som arbejdsgiver?
Hvad kan ADO hjælpe med?
Fysisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø
Stress
Graviditet
Arbejdsmedicinske klinikker
Sygemelding i forbindelse med graviditet
Q-feber
TR og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads
Arbejdspladsvurdering (APV)
Strålingsrisici
Om ADO

 Er du blevet opsagt?

Du kan få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDD behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de har derfor stor erfaring med at give råd og vejledning til medlemmer, der befinder sig i en afskedigelsesproces eller lige er blevet sagt op.

Læs mere >

 For dyrlæger med ledelsesopgaver

COLOURBOX6837739.gif 

I DDD kan du få hjælp gennem hele din lederkarriere – både når det gælder din løn og dine arbejdsvilkår – og dine muligheder for at styrke dine kompetencer og dyrke dit ledernetværk.

Læs mere >

 Stærkt fagligt fællesskab

DDDs faglige netværk og faggrupper byder på en lang række aktiviteter som kurser, konferencer, gå hjem-møder og andre aktiviteter, hvor du kan blive inspireret og dele erfaringer, viden og kontakter.

 Ny overenskomst i praksis

ADO og DA har genforhandlet overenskomsten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis og indgået en ny aftale.

Læs mere og hør podcasts om den nye aftale >

 Klar til næste lønforhandling?

Penge.jpg
En lønforhandling er en proces, der begynder længe før, du sidder over for chefen og skal argumentere for, hvorfor du skal have mere i løn. Du gør derfor dig selv en stor tjeneste ved at begynde forberedelsen til din næste lønforhandling i god tid. 

Læs mere >

 Få hjælp til jobsøgning

Er du gået i stå med din jobsøgning, eller mangler du ny inspiration? Kan du ikke finde den rigtige jobdatabase til dig som akademiker? Bliver du ikke indkaldt til samtaler på dine ansøgninger? Der er hjælp at hente i sekretariatet.

Få hurtig hjælp, sparring og kvalitetskontrol.

Læs mere >

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter