Når du skal ansættes

 

I sekretariatet kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står i et jobskifte. Fx hvad skal der stå i ansættelseskontrakten, hvad er lønnen, hvor meget kan jeg forlange og hvem forhandler? Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel det nye sted.

I menuen til venstre har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, du kan få brug for. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 3871 08 88.

Du finder information om:

Ansættelseskontrakt
> Ansatte dyrlæger i klinisk praksis
> Offentlig ansættelse
> Privat ansættelse
Arbejdstid
> Offentlig ansættelse
> Privat ansættelse
> Ansatte dyrlæger i klinisk praksis
Funktionærloven
Tidsbegrænset ansættelse
Mer- og overarbejde
> Stat, region og kommuner
Klausuler
> Ny lov om Ansættelsesklausuler
> Konkurrenceklausul
> Kundeklausul
> Uddannelsesklausul
> jobklausul
Loyalitet
Sygdom
Virksomhedsoverdragelse
Pension
> Ansat på individuel kontrakt
> Ansatte i staten, regioner og kommuner
> Ansat som tjenestemand


Hvis du skal ansættes i det offentlige - dvs. i staten, i en region eller i en kommune - bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Derudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler ADO for dig.

Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden at du accepterer aftalen.

På det private område har ADO indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for dyrlæger ansat i klinisk praksis. En stor del af ansættelsesvilkårene er dermed aftalebestemt.

På det private område uden for klinisk praksis skal du selv forhandle din ansættelseskontrakt. ADO hjælper gerne med at påvirke forhandlingerne og processen til bedst mulig gavn for dig. Du finde et udkast til en standardkontrakt her. Den indeholder de væsentligste emner, som du skal huske i din kontrakt - fx pension, den 6. ferieuge og løn under barsel. 

Du er desuden velkommen til at sende din kontrakt ind til ADO, så vi kan tjekke, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvordan netop de forhold, som er vigtige for dig, kan komme med i kontrakten. Det kan fx være konkurrenceklausuler, barns 1. og 2. sygedag, kompetenceudvikling eller lign.

 Kontakt DDD

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 09-10-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter