Privat ansættelse

/CS

Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for dyrlæger ansat på det private område uden for praksis varierer meget. Nogle har en veldefineret arbejdstid – typisk 37 timer ugentligt, mens andre skal bruge den tid, det tager at løse arbejdsopgaverne. Den sidste variation indeholder en naturlig risiko for, at arbejdstiden stiger og ikke holdes på et acceptabelt niveau.

ADO anbefaler derfor, at omfanget og placeringen arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.

Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskrive 48 timer over en periode på 4 måneder. Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden.

Du har således ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet, ligesom du har ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode.

 

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter