Klausuler og deres konsekvenser i dit nuværende og næste job

/AJ 

En klausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Der findes to typer klausuler:

  • En kundeklausul forhindrer dig i at betjene din nuværende virksomheds kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser i en bestemt periode.
  • En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde i virksomheder, der konkurrere med din nuværende virksomhed eller selv at starte en konkurrerende selvstændig virksomhed.


Når du indgår en aftale om en kunde- eller konkurrenceklausul med din arbejdsgiver, begrænser du dermed dine erhvervsmuligheder både under og efter din ansættelse.

Har du lyst til at komme videre til andet job, kan især konkurrenceklausulen være en hindring for en ny ansættelse såvel i Danmark som i udlandet. Det kan derfor blive svært for dig at finde et nyt job.

Når du således er "stavnsbundet" til dit arbejde, kan det medvirke til, at du har sværere ved at forhandle en højere løn. Derfor er det vigtigt at få begrænset klausulens formulering, så den beskytter lige præcist det, virksomheden har brug for – og ikke mere. 

Bemærk - for kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder den nye lov om ansættelsesklausuler - læs mere her.

 

Konkurrence- og kundeklausuler
De hyppigst forekommende klausuler er konkurrence- og kundeklausuler, hvor konkurrenceklausulen er den mest vidtrækkende. Begge klausuler er omfattet af Funktionærloven.

For begge klausuler gælder, at arbejdsgiveren – under ansættelsen – til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

Læs mere om de forskellige typer af klausuler via menuen til venstre.

Uddannelsesklausuler
Disse klausuler er aftaler om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med arbejdsgiver betalt uddannelse.

Forpligtelsen går enten ud på, at du skal betale en del af udgifterne til uddannelsen, eller at du skal være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse, hvor fratræden før tid bevirker, at du skal tilbage en del af de afholdte udgifter til uddannelsen.

Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.

Læs mere om uddannelsesklausuler

Jobklausuler
En jobklausul er en, ofte gensidig, aftale indgået mellem 2 eller flere virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere.

Aftalen kan også være indgået mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvorefter medarbejderen i en periode efter fratrædelsen ikke må ansætte eller medvirke til ansættelse af tidligere kolleger.

Reglerne for jobklausuler finder du i Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler

Ifølge loven er en jobklausul kun gyldig, hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom. I aftalen skal stå, hvorledes dine jobmuligheder begrænses af jobklausulen, og om din ret til kompensation.

Læs mere om jobklausuler

 

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter