Jobklausul

/AJ 

Ifølge Lov om arbejdsgivers brug af jobklausler er en jobklausul kun gyldig, hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom. I aftalen skal stå, hvorledes dine jobmuligheder begrænses af jobklausulen, og om din ret til kompensation.

Hvor lang tid gælder den?
Der er ingen begrænsninger i loven, men i samme omfang, som det anbefales at tidsbegrænse kunde- og konkurrenceklausuler, gælder det tilsvarende for jobklausuler. Du bør altid forsøge at undgå en jobklausul, men er det ikke muligt, så er 6 måneder efter din fratræden rimeligt og burde være en tilstrækkelig beskyttelse af din arbejdsgivers interesser.

Der skal stå i din ansættelseskontrakt, hvor lang tid klausulen gælder.

Hvis din nuværende arbejdsgiver ønsker at aftale en jobklasul med dig, anses det for en væsentlig stillingsændring, som skal varsles med dit opsigelsesvarsel. Det vil sige, at din arbejdsgiver siger dig op og tilbyder dig en ny ansættelse på den betingelse, at du underskriver jobklausulen.

Hvis du accepterer at underskrive jobklausulen, bør du samtidig genforhandle dine ansættelsesvilkår, således at du kompenseres for at blive begrænset i dine jobmuligheder.

Kompensation
I den periode efter fratrædelsen, hvor jobklausulen er gældende, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig minimum 50 % af din løn på fratrædelsestidspunktet. Du bør prøve at få en aftale om, at i stedet for 50 % af din løn betaler din arbejdsgiver 75 % eller 100 % afhængigt af, hvor mange virksomheder jobklausulen gælder for.

Hvis du får et andet passende arbejde i den periode, jobklausulen gælder, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække lønnen fra din nye arbejdsgiver i kompensationen, hvilket oftest vil medføre, at du reelt ingen kompensation får. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for det faglige område, du er uddannet inden for eller har beskæftiget dig med.

Modtager du kompensation for en konkurrence- eller kundeklausul, vil du ikke være berettiget til kompensation for jobklausulen, da du ikke kan modtage kompensation for flere klausuler på samme tid.

Opsigelse
Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op, eller din arbejdsgiver siger dig op. Hvis du hæver ansættelsen på grund af din arbejdsgivers misligholdelse (fx hvis du ikke får løn), kan jobklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper, hvorefter du så heller ikke har ret til kompensation.

Har du været ansat i mindre end tre måneder ved fratrædelsen, er du ikke bundet af klausulen.

Hvis din ansættelse har varet i mere end tre måneder, men højst 6 måneder ved fratrædelsen, kan du kun være bundet af jobklausulen i højst seks måneder efter, at du er holdt op, uanset om der er aftalt en længere periode ifølge din ansættelseskontrakt.

Arbejdsgivers ophævelse af jobklausulen
Din arbejdsgiver kan opsige jobklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan både ske under ansættelsen og i forbindelse med, at din arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet.

Opsiges jobklausulen, er du ikke bundet af den og har ikke ret til kompensation.

Det vil sige, at når din arbejdsgiver kan opsige klausulen med en måneds varsel, begrænses dine jobmuligheder under ansættelsen, uden at du kompenseres for det efterfølgende, derfor er det vigtigt, at du ved jobklausulens indgåelse forhandler højere løn eller andre gode som kompensation.

Det anbefales, at du kontakter sekretariatet, inden du underskriver en klausul.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter