Konkurrenceklausul

/AJ 

Bemærk - for kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder den nye lov om ansættelsesklausuler - læs mere


Konkurrenceklausulen handler om det type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren, dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.

Konkurrenceklausulen forhindrer derimod ikke, at du kan tage ansættelse hos virksomhedens kunder, blot disse ikke betegnes som konkurrenter.

For at en konkurrenceklausul er gyldig, kræver det, at du ansættes som funktionær i en særlig betroet stilling. Hvis du opsiges, uden selv at have givet rimelig anledning dertil, eller fratræder pga. arbejdsgiverens misligholdelse, så tilsidesættes konkurrenceklausulen.

Konkurrenceklausulen gælder det i kontrakten aftalte tidsrum og i det aftalte geografiske område.

For konkurrenceklausulen gælder, at arbejdsgiveren – under ansættelsen – til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

Kompensation for klausuler
For at en kunde- eller konkurrenceklausul er gyldig, skal du modtage kompensation i den periode, klausulen gælder efter fratrædelsen. Både forpligtelsen og kravet om kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.

For så vidt angår kompensationen skal arbejdsgiveren betale dig en kompensation pr. måned på 50 % af månedslønnen i den periode, som klausulen løber efter, at du er fratrådt, og udbetales som udgangspunkt løbende hver måned.

Kompensationen beregnes af den samlede månedsløn (inkl. værdi af evt. fri telefon, bil osv.), som du oppebar ved din fratræden.

Hvis du får andet passende arbejde indenfor dit faglige område (bred forståelse), kan lønnen for dette arbejde modregnes i klausulkompensationen. For konkurrenceklausuler er der det særlige, at arbejdsgiveren under alle omstændigheder skal betale kompensation for de første 3 måneder og denne del af kompensationen skal udbetales som et samlet engangsbeløb ved fratræden (minimumskompensation).

Har du været beskæftiget under 3 måneder hos arbejdsgiveren, kan en klausul ikke gøres gældende hverken som konkurrence- eller kundeklausul, og der skal ikke betales kompensation. Hvis du har været beskæftiget mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan klausulen højst være gældende i op til 6 måneder efter din fratræden.

Fogedforbud
Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde sin stilling.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter