Kundeklausul

/AJ 

Bemærk - for kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder den nye lov om ansættelsesklausuler - læs mere


Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse.

Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.

Forpligtelsen omfatter kun de kunder mv., som du personligt har haft kontakt til det sidste 1½ år, før du er fratrådt. Hvis arbejdsgiveren vil have klausulen til at omfatte kunder herudover, skal de angives i en skriftlig særskilt liste, der skal være udleveret til dig inden opsigelsen.

Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op eller opsiges. Der findes særlige regler, hvis din arbejdsgiver har misligholdt din kontrakt groft.

Kundeklausulen gælder for det i kontrakten aftalte tidsrum.

For kundeklausulen gælder, at arbejdsgiveren – under ansættelsen – til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

Kompensation for klausuler
For at en kunde- eller konkurrenceklausul er gyldig, skal du modtage kompensation i den periode, klausulen gælder efter fratrædelsen. Både forpligtelsen og kravet om kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.

For så vidt angår kompensationen skal arbejdsgiveren betale dig en kompensation pr. måned på 50 % af månedslønnen i den periode, som klausulen løber efter, at du er fratrådt, og udbetales som udgangspunkt løbende hver måned.

Kompensationen beregnes af den samlede månedsløn (inkl. værdi af evt. fri telefon, bil osv.), som du oppebar ved din fratræden.

Hvis du får andet passende arbejde indenfor dit faglige område (bred forståelse), kan lønnen for dette arbejde modregnes i klausulkompensationen.

Har du været beskæftiget under 3 måneder hos arbejdsgiveren, kan en klausul ikke gøres gældende hverken som konkurrence- eller kundeklausul, og der skal ikke betales kompensation. Hvis du har været beskæftiget mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan klausulen højst være gældende i op til 6 måneder efter din fratræden.

Fogedforbud
Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde sin stilling.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter