Offentlig ansættelse

/JMR

Ansættelsesvilkårene i offentligt regi er opdelt på følgende måde:

  • Overenskomstansat
  • Tjenestemandsansættelse/tjenestemandslignende
  • Åremålsansættelse
  • Kontraktansat
  • Grønland

Herunder finder du korte beskrivelser af ansættelsesområderne, mens de relevante ansættelsesvilkår fremgår af dokumenter/links i teksten.

Overenskomstansat
Når man er ansat på overenskomst, betyder det, at ens ansættelsesvilkår er aftalt i den pågældende overenskomst. Det gælder løn, arbejdstid, honorering for merarbejde, løn i forbindelse med barsel, ferie, osv.

Overenskomsten er en aftale, der er indgået mellem de statslige og kommunale arbejdsgivere og Akademikerne (AC). De generelle ansættelsesvilkår for overenskomstansatte fremgår af overenskomsten mellem Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten

Tjenestemandsansættelse
Ansættelse som tjenestemand sker i det omfang det er fastsat i Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

Åremålsansættelse
Åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse efter særlige regler i tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven og en aftale mellem Finansministeriet og CFU (åremålsaftalen). De vigtigste dokumenter i den forbindelse er Åremålsaftalen (KL) og Cirkulære om åremålsansættelse (staten)

Kontraktansat

Ansættelsesvilkår for kontraktansatte chefer i både stat og kommune er beskrevet i Aftale om kontraktansættelse af chefer i kommuner

Grønland
I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner samt staten. Der er særlige regler for dyrlæger - klik og læs mere (kræver login).

Læs mere om ansættelseskontrakten og minimumskrav

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 20-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter