Mer- og overarbejde

/CS 

Arbejdstid
Det gælder for de fleste akademikere, at arbejdstiden normalt udgør 37 timer om ugen for et fuldtidsjob. Formuleringen dækker over, at du i princippet ikke tæller, hvor mange timer du arbejder, men at det er opgaverne, der definerer arbejdstiden.

Det betyder, at der vil være nogle dage og uger, hvor man arbejder mere end 37 timer i gennemsnit mod så at kunne arbejde mindre end 37 timer i gennemsnit i andre uger.

Hvis du vedvarende har mere end 37 timer i gennemsnit, er det nødvendigt, at ledelsen og medarbejderen tager en drøftelse af arbejdsopgaverne med henblik på at få opgaverne til at passe med arbejdstiden.

Hvad er merarbejde?
Merarbejde opstår, når der er tale om bestemte opgaver eller forhold, der gør, at en medarbejder i en periode er nødt til at arbejde mere end gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Det er en konkret vurdering på den enkelte arbejdsplads, der afgør, om der er tale om merarbejde. Det er således i sidste ende lederen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om merarbejde, eller om det blot er en almindelig skæv fordeling af arbejdstiden.

Overarbejde
Overarbejde knytter sig traditionelt til job, hvor det konkret er aftalt, hvornår arbejdstiden begynder, og hvornår den slutter. Eftersom de fleste akademikere er ansat i stillinger, hvor opgaveløsningen bestemmer arbejdstiden og tilstedeværelsen på arbejdspladsen, er det de færreste akademikere, der er omfattet af bestemmelser om overarbejde.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, kan det dog forekomme.

Varsling af mer- og overarbejde
Der gælder ikke regler for, hvornår mer- og overarbejde skal varsles. Mer-og overarbejde skal blot varsles i så god tid som muligt, men kan pålægges uden varsel.

Pligt til mer- og overarbejde
Du har som udgangspunkt pligt til at udføre mer- og overarbejde. Jo mere nødvendigt arbejdet er, des stærkere personlige grunde skal der til for, at du kan afvise at påtage dig det.

Hvis du nægter at udføre mer- eller overarbejde, kan det være en misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan medføre bortvisning. Din arbejdsgivers behov må konkret afvejes over for din begrundelse for at nægte at udføre merarbejde. Din arbejdsgiver skal altid tilrettelægge arbejdet, så merarbejde undgås, og arbejdsgiveren kan ikke systematisk pålægge dig at udføre merarbejde.

Får du rådighedstillæg, kan du kun få betaling for merarbejde, hvis det samlede merarbejde væsentligt overstiger det merarbejde, der er betalt for via rådighedstillægget.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter