Ansatte i staten, regioner og kommuner

/LRH 

Hvis du er ansat i staten, en region eller i en kommune, vil du være omfattet af overenskomsten for hhv. AC’ere i staten, AC’ere i regioner eller AC’ere i kommuner.

Du vil blive omfattet af dyrlægernes og jordbrugsakademikernes pensionskasse, PJD, men det vil være muligt for dig at blive i din hidtidige pensionsordning, hvis arbejdsgiveren vil acceptere dette, og hvis din hidtidige pensionsordning er godkendt af aftaleparterne.

Ifølge overenskomsten indbetales der for:

  • Ansatte i staten et pensionsbidrag på 17,1 % i pension.
  • For ansatte i regionerne indbetales der 17,5 % i pension (pr. 01.01.2012 stiger pensionsbidraget til 17,66 %).
  • Og for ansatte i kommunerne er pensionsbidraget 17,5 %.

Det er arbejdsgiver, der indbetaler hele bidraget, mens det rent teknisk vil fremgå af din lønseddel, at 1/3 anses for egetbidrag. Som udgangspunkt vil alle dine løndele være pensionsgivende, med mindre andet aftales. Det gælder dog ikke engangsvederlag, som oftest udbetales uden pension.

Frit valg

  • Hvis du er ansat i staten kan pension udover 16,8 % udbetales som løn.
  • Hvis du er ansat i en region, kan du vælge, at pensionsbidrag over 16,4%, dog mindst 0,5%, i stedet for indbetaling til pensionskassen skal udbetales som løn.
  • Hvis du er ansat i en kommune, kan du vælge at få udbetalt 1,1 % af pensionsbidraget som løn til gengæld for så at modtage mindre i pensionsbidrag.

Du skal aftale det med din arbejdsgiver, hvis du ønsker mere i løn til gengæld for mindre i pensionsbidrag.

Du kan også vælge at indbetale mere til din pensionsordning, mod til gengæld at få mindre udbetalt i løn.

I pensionsordningen er der desuden en række muligheder for at sammensætte pensionen, således at den passer bedst muligt til din livssituation. Fx kan man fravælge ægtefællepensionen og til gengæld få en højere egenpension, når man skal pensioneres. Ligeledes kan man fx vælge en højere dækning ved invaliditet mod en mindre egenpension ved pensionsalderen.

Hvis du vil vide mere om pensionsordningen, kan du kontakte Pensionskassen for Dyrlæger og Jordbrugsakademikere på tlf. 3915 0102 eller besøge PJDs hjemmeside 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 20-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter