Tidsbegrænset ansættelse

/CS

Som tidsbegrænset ansat er du omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Ifølge loven har du som tidsbegrænset ansat krav på samme løn- og ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende ansættelse.

Din arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle dig i forhold til fastansatte, for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår, med mindre forskelsbehandlingen kan begrundes i rent objektive forhold. Dette betyder også, at du som alle andre har ret til at gå på barsel i en tidsbegrænset stilling, ligesom du har ret til at holde ferie.

Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan kun ske, hvis det er objektivt begrundet i uforudset forfald som fx orlov og sygdom. Om en fornyelse er objektivt begrundet, beror på en konkret vurdering.

Du finder lov om tidsbegrænset ansættelse her

Vær opmærksom på, at en tidsbegrænset ansættelse ikke er det samme som en midlertidig ansættelse. En aftale om midlertidigt arbejde må vare maks. 1 måned, du har ikke nogen kontrakt, og ansættelsen kan opsiges uden varsel.

 

 Kontakt i DDD

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter