Fritstilling

/CS

Ved en opsigelse har arbejdsgiveren pligt til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Tilsvarende har du pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden. Det gælder uanset, hvor du er ansat.

Du kan undgå denne arbejdsforpligtelse, men det kræver, at din faglige organisation og din arbejdsgiver indgår en aftale om, at du er fritstillet i opsigelsesperioden. Det er altså ikke noget, du har krav på, men en mulighed, hvis begge parter vil være med til det.

Uanset om du ønsker at blive fritstillet eller ej, er det altid en god ide at kontakte din fagforening, hvis du bliver afskediget.

Fritstilling
Når du er fritstillet, betyder det, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn.

Hvis du er fritstillet, har du ret til løn i de første tre måneder af fritstillingsperioden - uanset om du samtidig har arbejde et andet sted (dobbelt løn). I den del af fritstillingsperioden, der varer ud over de tre måneder, har du krav på løn fra din arbejdsgiver i det omfang, du har lidt et samlet tab i opsigelsesperioden.

Hvis du får arbejde i løbet af fritstillingsperioden, har du kun krav på løn i mere end de tre første måneder af fritstillingen, såfremt de tre måneders løn plus det, du har tjent ved dit nye arbejde, er mindre end lønnen fra den "gamle" arbejdsgiver i hele opsigelsesperioden, hvis du ikke havde fået nyt arbejde.

Eksempel:
En funktionær tjener kr. 25.000 pr. måned. Hun fritstilles i 4 måneder.
Allerede efter 1 måned får hun nyt arbejde til kr. 20.000 pr. måned.
I fritstillingsperioden tjener hun:
3 x 25.000 = 75.000
3 x 20.000 = 60.000
I alt = 135.000

Hvis hun ikke havde fået andet arbejde, ville hun have tjent: 4 x 25.000 = 100.000 kr.

I dette eksempel har hun ikke lidt et samlet tab i fritstillingsperioden og har derfor ikke krav på løn for den 4. måned fra den gamle arbejdsgiver - til trods for at hun i det nye job tjener mindre, end hun gjorde i det gamle.

Fuld fritstilling
Hvis du skal have lov at arbejde ubegrænset og helt uden modregning i hele fritstillingsperioden, skal det præcist aftales i forbindelse med fritstillingen, at du gerne må have et job ved siden af i den pågældende periode.

Fritstilling og arbejdsløshedsdagpenge
Hvis du tager ansættelser i fritstillingsperioden og modtager dobbeltløn, skal du være opmærksom på arbejdsløshedskassens regler om overskydende timer.

A-kassen går 13 uger tilbage fra første ledighedsdag og optæller, hvor meget du har arbejdet i denne periode. Alle timer ud over 37 om ugen skal "afspadseres", før der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge.

Så længe du er fritstillet, anses du for at have arbejdet så mange timer om ugen, som det fremgår af din kontrakt, du er ansat til, fx 37 timer. De dage i perioden, hvor du har haft andet arbejde, tæller som fulde arbejdsdage plus det antal timer, du har arbejdet. Har du 37 timers arbejdsuge, og har du arbejdet en dag i fritstillingsperioden, tæller denne dag som 15 timers arbejde. De overskydende timer skal "afspadseres", før der kan udbetales dagpenge.

Problemet med de overskydende timer undgås, hvis det nye arbejde varer ved i mindst 3 måneder efter udløbet af fritstillingen.

For mere information kontakt Akademikernes A-kasse: www.akademikernes.dk

Fritstilling og ferie
Under fritstilling betragtes ferie som varslet og afholdt i videst mulig omfang, medmindre man har en aftale om fritstilling, der udtrykkeligt siger, at ferie ikke pålægges i fritstillingsperioden.

Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opfattes al ferie som afholdt under fritstillingen. Dette skyldes, at en arbejdsgiver kan pålægge en ansat at holde hovedferien (3 uger) med tre måneders varsel.

Restferien på 2 uger skal varsles med 1 måned. Det betyder, at restferien kun kan holdes, hvis fritstillingsperioden er mere end en måned. Restferien kan afholdes før hovedferien.

Reglerne om pålæggelse af ferie i fritstillingsperioden gælder også, selv om man tiltræder en ny stilling, mens man er fritstillet og derfor ikke får holdt den pålagte ferie.

Der gælder særlige aftaler for den 6. ferieuge.

Fritstilling og afspadsering
Eventuelle timer til afspadsering vil som udgangspunkt blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden, med mindre parterne aftaler, at disse timer skal udbetales.

Fritstilling og loyalitet
Du skal være opmærksom på, at reglerne om en medarbejders loyalitet overfor arbejdsgiveren også gælder i fritstillingsperioden.

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 20-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter