Ledig og hvad så?

/HJ 

At være uden arbejde i kortere eller længere tid - selvvalgt eller tvunget - kommer mange ud for.

På allerførste ledighedsdag skal du tilmelde dig dit lokale (kommunale) Jobcenter som ledig og aktivt jobsøgende, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse og dagpengeberettiget. Du kan tilmelde dig på www.jobcenter.dk eller via din arbejdsløshedskasse, hvis din A-kasse tilbyder denne service.

Husk at udskrive en kvittering, da du kun er berettiget til dagpenge fra den dag, du tilmelder dig. For at kunne få dagpenge, så skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere om rådighed og reglerne for modtagelse af dagpenge på www.jobcenter.dk og www.akademikernes.dk.

DDD anbefaler medlemskab af Akademikernes A-Kasse, men uanset hvilken A-kasse, du er medlem af, så er reglerne og den tilknyttede lovgivning helt den samme. Både rådighedsvurdering og udbetaling af dagpenge foregår via A-kassen. Se de udførlige oplysninger herom på Jobcentrets- eller Akademikernes hjemmesider. Husk ved telefonisk kontakt og rådgivning at notere dato og navnet på den person, du taler med.

Det tilrådes at holde sig godt orienteret om lovgivningen og reglerne på beskæftigelsesområdet, da regler og lovgivning konstant ændres.

Nyttige links:

www.aes.dk (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
www.penst.dk (Pensionsstyrelsen)
www.retsinformation.dk
www.jobcenter.dk
www.akademikernes.dk
 
www.bm.dk (Beskæftigelsesministeriet) 
www.star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)  

Du kan se en aktuel dagpengesats på www.akademikernes.dk.  

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse og ikke er dagpengeberettiget, er eneste anden udvej kontanthjælp via kommunen. Her skal du være opmærksom på, at hvis du har en samlever, har samleveren forsørgelsespligt. Endvidere skal alle værdier såsom bil, andelslejlighed mv. "spises" op, inden du kan modtage kontanthjælp.

Introduktionsstillinger til ledige akademikere
Finansministeriet og Akademikerne har ved OK13 indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere. Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Hensigten er at give ledige akademikere, herunder dimittender, mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i en stilling, som kombinerer beskæftigelse og uddannelse.

Læs mere om Introduktionsstillinger til akademikere her

DDD Lønsikring
Har du tilmeldt dig DDDs Lønsikringsordning (ekstra forsikring i tilfælde af ledighed), udbetales denne forsikring efter samme regler om rådighed som dagpenge og alt efter hvilken dækning, du har betalt for. Tjek din police eller kontakt Topdanmarks Hotline på 44 74 35 50.

Læs mere om DDDs Lønsikring her

Hjælp til ansøgninger og CV
Hvis du ikke kommer til samtale på din ansøgning/CV, så indsend kopi af annonce, kopi af ansøgning og CV til karrierekonsulent Hanne Jensen i sekretariatet samt telefonnummer og oplysning om, hvornår du bedst træffes.

Indsend i god tid inden ansøgningsfrist, da du normalt vil få en tilbagemelding i løbet af en uge, og du skal jo også afsætte lidt tid til eventuel tilretning af ansøgningen.

Personlig samtale
DDD tilbyder en personlig samtale, hvis du har behov for det - kontakt karrierekonsulent Hanne Jensen.

Læs mere om DDDs tilbud på karriere- og kompetenceområdet her

Netværk for ledige
Som medlem af DDD kan du deltage i Netværk for ledige. I netværket arbejdes der bl.a. på at skabe kontakt til arbejdsgivere og virksomheder, samt andre initiativer, der kan give input til medlemmernes jobsøgning.

​Netværket hviler i øjeblikket. Det er et luksusproblem: Alle aktive er kommet i job. Er du ledig og interesseret i et aktivt netværk, så kontakt Hanne Jensen eller Cathrine Norup


Reduceret kontingent
Hvis du er ledig, kan du få bevilliget en kontingentrabat, hvis du kan dokumentere at være ledig på arbejdsmarkedet (i henhold til vedtægternes § 5 skal medlemmet dokumentere at deres indtægt ikke overstiger højeste dagpengesats). Du skal sende en ansøgning til ddd@ddd.dk.

 

 Kontakt i DDD

Hanne.jpg

Hanne Jensen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 01-08-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter