Fysisk arbejdsmiljø

/JMR

Det er vigtigt med et godt fysisk arbejdsmiljø. Din arbejdsplads skal passe til dit arbejde, og det gælder både de fysiske rammer, og hvordan de fungerer i det daglige.

For indretning af arbejdspladsen gælder bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. I den står der blandt andet, at "Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkelvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed".

Det er vigtigt, at du tænker over dine arbejdsstillinger, hvad end du arbejder på kontor eller er ude i felten. Du kan selv være med til at forebygge mange arbejdsskader og overbelastningsskader i dit daglige arbejde.

Videncenter for Arbejdsmiljø har samlet de forhold, der vedrører det fysiske arbejdsmiljø. Her kan du læse mere om, hvordan du forebygger nedslidning, og du kan finde værktøjer til blandt andet indretning af kontor og mindskning af støj- og vibrationsgener. I BAR-vejledningen kan du finde værktøjer til, hvordan din arbejdsplads kan blive sundere.

Gode råd til kontorarbejdspladsen:

  • Varier dine siddestillinger
  • Stå op eller bevæg dig rundt ind imellem
  • Brug funktionen på dit hæve-sænkebord
  • Kend og brug indstillingsmulighederne på dit kontorudstyr
  • Lav strækøvelser eller andre former for øvelser

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter