Arbejdsmedicinske klinikker

/JMR

Hvis du er i tvivl om de risici, der eventuelt er på din arbejdsplads i forbindelse med din graviditet, kan du tage kontakt til din lokale arbejdsmedicinske afdeling på hospitalet. De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om en patients sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder på en virksomhed kan henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af fx egen læge, arbejdsmiljøorganisationen eller fagforeningen.

Afdelingen kan inddrages i spørgsmål vedrørende mistanke om skadelig påvirkning i den gravides arbejdsmiljø. Det kan enten ske telefonisk, eller den gravide kan henvises til afdelingen. Ved henvisning går afdelingen ind i en individuel vurdering og udredning med eventuel inddragelse af arbejdsgiveren. Såfremt der er behov for yderligere vurdering, kan arbejdsmedicinsk afdeling også foretage virksomhedsbesøg.

Formålet er at afdække, om du kan fortsætte i arbejdet, skal omplaceres eller fraværsmeldes efter dagpengelovens bestemmelser. Samtidig vurderer arbejdsmedicinsk afdeling, om du allerede har været eksponeret for en fosterskadelig påvirkning samt foretager et skøn over risikoen for, at der er sket skade på fostret.

Arbejdsmedicinsk afdeling kan også gå ind i en retrospektiv vurdering af arbejdsmiljømæssige påvirkninger efter et indtruffet uønsket graviditetsudfald, fx et misdannet barn eller en spontan abort.

Du kan finde en liste over de arbejdsmedicinske klinikker via dette link

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter