Q-feber

/JMR

Sundhedsstyrelsen skriver om gravide og Q-feber: Q-feber er ikke en ny sygdom, men udsættelse for smitte i Danmark sker formentlig langt hyppigere end tidligere antaget, især for mennesker, der arbejder med kvæg. For de fleste betyder dette sygdomsmæssigt ikke noget. I nogle tilfælde medfører smitte influenzalignende symptomer, evt. lungebetændelse. Personer med nedsat immunforsvar og personer med kroniske hjertelidelser (især ved hjerteklapper) har en øget risiko for at få mere alvorlige sygdomsforløb. Q-feber kan behandles med antibiotika.

Q-feber kan fremkalde abort hos mennesker, også uden at den gravide selv bliver syg. Der er endnu ikke identificeret gravide i Danmark, der har aborteret pga. Q-feber, men enkelte gravide er sat i behandling, efter at have fået påvist akut infektion.

Myndighederne anbefaler derfor, at følgende personer ikke opholder sig i kvæg-, fåre- eller gedebesætninger, hvor der er mistanke om Q-feber:

  • Gravide
  • Personer med svækket immunsystem og/eller kroniske hjertesygdomme, især i form af hjerteklapsygdomme

Hvis ærindet er tvingende, anvendes støvmasker med P3 filter. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

 

 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Sidst Ændret: 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter