Sygemelding i forbindelse med graviditet

/JMR

Gravide kan fraværsmeldes efter Barselslovens § 6 stk. 2, nr. 1 eller nr. 2. Sygdom i relation til graviditeten (§ 6, stk. 2, nr. 1): Hvis det efter lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvinden eller fostret, fraværsmeldes den gravide.

Fraværsmeldingen sker på en særlig formular, der indsendes af den praktiserende læge til kommunen. Fraværsmeldingen kan gælde hele graviditeten eller nogle uger/måneder. Barselsdagpenge udbetales fra kommunen fra 1. dag ifølge barselsloven. Det er dog en forudsætning, at risikofaktorerne ikke umiddelbart kan fjernes, og at den gravide ikke kan flyttes til anden passende beskæftigelse i virksomheden.


 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter