En sund arbejdsplads

/JMR

En sund arbejdsplads er mere end hæve- og sænkeborde og frugtordninger. En sund arbejdsplads er et sted, hvor alle ansatte og ledere trives både fysisk og psykisk. Der er mange medspillere, når der skal skabes en sund arbejdsplads, og hvad der fungerer godt ét sted, gør det ikke nødvendigvis et andet.

Aktører, som hjælper til med udviklingen af en sund arbejdsplads, kan være:

1. MED-udvalget
2. Samarbejdsudvalget
3. Den lokale TRIO (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder)
4. Arbejdsmiljøudvalget

Både arbejdsgiver og medarbejder har ansvaret for, at arbejdsmiljøet lever op til lovgivningskravet. Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det er Arbejdstilsynet, der rådgiver og vejleder om arbejdsmiljø - såvel det fysiske som det psykiske. Det er også Arbejdstilsynet, der kommer på kontrol i virksomhederne og følger op på APVen (arbejdspladsvurderingen). På Arbejdstilsynets hjemmeside er der hjælp at hente for både arbejdsgivere og ansatte.

Du AS3 kan hente inspiration til, hvordan du og din arbejdsgiver i fællesskab kan arbejde med at skabe god trivsel på arbejdspladsen. 

Forkortelsen BAR står for Branchearbejdsmiljørådene. De udarbejder blandt andet branchevejledningerne, som er nyttige værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af APV/indretning af arbejdsplads osv. Du kan finde BAR-vejledningerne via dette link

Forkortelsen At-vejledninger betyder Arbejdstilsynets vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), som er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-anvisninger og At-meddelelser vil efterhånden blive afløst af At-vejledninger. Du kan finde vejledningerne via dette link

Der findes 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan problemerne kan løses. Du kan finde vejviserne via dette link 

 
 
 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 15-11-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter