Allergi

/JMR

Allergi kan være udløst af mange forskellige allergener og komme til udtryk på utallige måder. Hvis du mener, du har fået allergi som følge af dit arbejde, skal du opsøge din læge og få denne til at indberette allergien som en erhvervssygdom. For at du kan få erstatning og andre ydelser som følge af din allergi, skal allergien anerkendes som en arbejdsskade.

Der er to forskellige veje til anerkendelse:

  1. Hvis symptomerne og påvirkningen, som er skyld i symptomerne, står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, anerkender Arbejdsskadestyrelsen sygdommen som en erhvervssygdom.
  2. Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den stadig anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsskadestyrelsen, at der er overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes særlige forhold på arbejdet.

 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter