Hvordan er forløbet i arbejdsskadesager?

/JMR

En anmeldt arbejdsskade behandles forskelligt afhængigt af, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

En sag om en arbejdsulykke vil i første omgang blive behandlet af din arbejdsgivers forsikringsselskab. Vurderer selskabet, at skaden ikke giver varigt mén, er skaden ikke erstatningsberettiget. Det kan dog stadig være, at du har ret til dækning af udgifter til behandling af skaden. Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan du bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at behandle din sag.

Vurderer forsikringsselskabet, at du har ret til erstatning ud over betaling af udgifter til sygebehandling, vil sagen altid blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelser af erhvervssygdomme vil altid blive behandlet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Som led i sagsbehandlingen vil forsikringsselskaberne og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikringofte indsamle flere oplysninger for at kunne behandle din sag korrekt. Oplysningerne kan komme fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet mv. Derudover har din arbejdsgiver pligt til at give oplysninger om sagen. Du vil løbende blive holdt orienteret i sagen.

Du kan læse mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  om arbejdsgangen, ligesom du kan finde råd og vejledning til anmeldelse af en arbejdsskade.

 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen 

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 25-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter