Arbejdsgiveren/AMO-repræsentanten

/JMR

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle, når der konstateres en arbejdsskade. Hvis der sker en ulykke, skal den bruges til at blive klogere af, så arbejdspladsen kan forebygge lignende ulykker.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller også en vigtig rolle i forebyggelsen af arbejdsskader. Den skal:

  • Sørge for, at årsagerne til ulykker og tilløb til ulykker bliver undersøgt.
  • Sørge for at få gennemført foranstaltninger, der forhindrer lignende ulykker.
  • Én gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden.

Læs mere om:
Arbejdsmiljøorganisationens uddannelse
Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
Bekendtgørelsen om anmeldelse af arbejdsskader

Hvis en ansat har fået en arbejdsskade
Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Men den skadelidte bør selv sikre sig, at arbejdsskaden er anmeldt. Man kan nemlig risikere at få afvist skaden og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen inden for 1 år.

Der kan dog opstå situationer, hvor den skadelidte selv eller andre er nødt til at anmelde en arbejdsskade, fordi arbejdsgiver ikke anmelder skaden. Det kan fx være:

  • Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden.
  • Hvis arbejdsgiveren ikke eksisterer længere.
  • Hvis arbejdsgiveren er gået konkurs.

Læs mere om pligter for arbejdsgiver/leder via dette link

 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter