Definition

/JMR

En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Men hvad er forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

  • Ulykke: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage (fx fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær).
  • Erhvervssygdom: Påvirkninger over længere tid (fx tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi).

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i Erhvervssygdomsfortegnelsen

 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter