Hvordan forebygges arbejdsskader?

/JMR

Alle i virksomheden har et ansvar for at forebygge arbejdsskader og ulykker. Husk, at god kommunikation giver højere sikkerhed!

Øget kommunikation om sikkerhed i organisationer kan være et vigtigt bidrag til at højne sikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der er løbende kontakt mellem ledelse og medarbejdere på en arbejdsplads, da det letter kommunikationen om sikkerhed. Der bør være et stærkt ledelsesengagement, og medarbejderne bør involveres i alle aktiviteter, der vedrører sikkerhed, når virksomheden skal forebygge arbejdsulykker. Derudover kræver det:

  • At det fysiske og organisatoriske sikkerhedsniveau er højt.
  • At arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres sikkert.
  • At der er en god sikkerhedskultur i virksomheden.

Hvis ledere og medarbejdere diskuterer sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet, vil man kunne reducere ulykkerne på arbejdspladserne. For at en virksomhed opnår et højt sikkerhedsniveau bør den:

  • Formulere en sikkerhedspolitik, der er operationel.
  • Integrere sikkerheden i hele organisationen.
  • Planlægge målrettede sikkerhedsaktiviteter og deres gennemførelse.
  • Gennemføre løbende evalueringer af sikkerheden og nye initiativer til udvikling og forbedringer.

Resultaterne af forebyggelsen af ulykker kommer først efter et stykke tid, så det er vigtigt, at ledelsen er klar over, at forebyggelsen er en løbende proces.

Læs mere om, hvordan du kan højne sikkerheden på arbejdspladsen via dette link 


 

 

 Kontakt i DDD

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen 

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 25-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter