Sygdom

/JMR 

Hvis du er syg, skal du straks informere din arbejdsgiver. Du skal melde dig syg ved arbejdstids begyndelse den første hverdag, hvor du er syg. Findes der retningslinjer for sygemelding på din arbejdsplads, skal du selvfølgelig rette dig efter dem.

Sygemelder du dig ikke, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale løn under fraværet. Din udeblivelse kan ligeledes blive betragtet som en så grov misligholdelse, at arbejdsgiver kan bringe din ansættelse til ophør straks (bortvisning).

Når arbejdsgiveren er korrekt informeret om sygdomsfraværet, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, er det naturligt og almindeligt at orientere arbejdsgiver. En god dialog med arbejdsgiver i en sygdomssituation er af stor betydning.

Er du ansat som funktionær, har du ret til at få fuld løn under din sygdom.

Hvis arbejdsgiver ønsker det, skal du dokumentere, at du er syg. Læs mere under sygefraværssamtale mv.

 Kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen 

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 25-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter