Mulighedserklæring

/JMR

Din arbejdsgiver kan på et hvilket som helst tidspunkt under din sygemelding forlange, at der skal udarbejdes en mulighedserklæring. Erklæringen skal bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til dit helbred for, at du kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Erklæringen kan forlanges udarbejdet ved kortvarigt, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær.

Som udgangspunkt skal den samtale, der afholdes i forbindelse med udfærdigelse af mulighedserklæringen, afholdes som en personlig samtale, som din arbejdsgiver med et rimeligt varsel (1 uge) skal indkalde til. Du har pligt til at møde op ved samtalen. Er du for syg til at deltage i en personlig samtale, kan den afholdes telefonisk. Mulighedserklæringer udarbejdes typisk i forbindelse med en sygefraværssamtale.

Din læge kan vurdere, at du er for syg til at deltage i samtalen, eller at samtalen vil forværre din sygdom. I sådanne tilfælde afholdes samtalen ikke.

Mulighedserklæringen består af to dele. Første del skal udarbejdes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab og indeholde jeres vurdering af, hvilke muligheder, du på trods af din sygdom har for at løse arbejdsgaver i større eller mindre omfang. Du er ikke forpligtet til at tåle ændringer i arbejdsopgaverne i videre omfang end de sædvanlige regler om ændring af stillingsindhold. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme ønske fra dig om at begynde arbejdet på deltid.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver i henhold til helbredsoplysningsloven heller ikke under udarbejdelse af mulighedserklæringen har krav på at få oplyst, hvad du fejler, men kun hvilke funktionsbegrænsninger, du har i forhold til arbejdsopgaverne.

Anden del af mulighedserklæringen skal efterfølgende udfyldes af din læge. Lægen skal på baggrund af erklæringens første del og en samtale med dig tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet, og om dét, du og din arbejdsgiver har aftalt, er forsvarligt. Lægen kan også foreslå tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed.

Det er dit ansvar, at mulighedserklæringen bliver sendt til din arbejdsgiver inden for en rimelig frist (ca. 14 dage). Mulighedserklæringen betales af din arbejdsgiver.


 

 

 kontakt i DDD

Jane.jpg

Jane Marianne Ravn

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 26-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter