Fridage

/MG

Som ansat har du fri på helligdage, med mindre du indgår i nogle vagtordninger, der kræver, at du er på arbejdet.

Følgende dage er helligdage, hvor du har fri med løn: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag,  samt 1. og 2. juledag og nytårsdag.

Følgende dage er ikke helligdage: 1. maj, 5. juni (grundlovsdag), juleaftensdag samt nytårsaftensdag.

Ansatte i kommuner og regioner
For ansatte i kommuner og regioner gælder det, at ovenfornævnte dage er fridage med løn, hvis man er ansat i en afdeling i kommunen, hvor der er kutyme for, at medarbejderne holder fri. Det gælder typisk i rent administrative stillinger. Hvis HK personalet har fri disse dage, har du som AC’er også fri disse dage. Det gælder også på arbejdspladser, hvor der fx er mange, der er omfattet af 3F’s overenskomst.

Hvis det øvrige personale på arbejdspladsen arbejder disse dage, skal du som AC’er også arbejde.

Ansatte i staten
Den 24. december, 31. december og 5. juni (grundlovsdag) er sædvanligvis fridage, ligesom der efter konkret anmodning kan gives frihed med løn 1. maj.

Dette gælder dog ikke ansatte i SKAT og i Spillemyndigheden, hvor en faglig voldgift konkret har afgjort, at arbejdsgiveren SKAT har den juridiske ret til ensidigt at beslutte, at de ansatte ikke har betalt fri den 24. december, 31. december og grundlovsdag. Ligesom der heller ikke længere er mulighed for at holde fri med løn 1. maj.

Privatansatte
Er du ansat i et privat firma, har du også fri med løn på helligdage. Med hensyn til de øvrige dage - 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag - skal det fremgå af overenskomsten, at disse er fridage.

Feriefridage/6. ferieuge
Som ansat i det offentlige er du omfattet af en aftale, der giver dig ret til yderligere fem ferie dage (udover ferielovens 5 uger)

Disse feriedage adskiller sig fra ferielovens ferie, både i forhold til afviklingen og i forhold til udbetaling af dagene, hvis du ikke holder fri disse 5 dage. Du kan læse mere om feriefridage i det offentlige her.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, vil det fremgå af overenskomsten, om du er omfattet af en 6. ferieuge - og i givet fald hvilke regler der gælder omkring optjening og afvikling.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal det præcist aftales, at du har ret til en 6. ferieuge, samt hvorledes vilkårene for denne uge er (optjening/afvikling).
 
 
 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg
Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Camilla.jpg 

Camilla Sander

Mikkel Grøn.jpg

Mikkel Grøn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 10-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter