Ansatte Dyrlægers Organisation
Spring over navigationslinks
Ansættelse
Ansættelseskontrakt
Ansatte i klinisk praksis
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Arbejdstid
Offentlig ansættelse
Privat ansættelse
Assistenter i klinisk praksis
Funktionærloven
Tidsbegrænset ansættelse
Mer- og overarbejde
Arbejdsdeling
Klausuler
Ny lov om Ansættelsesklausuler
Konkurrenceklausul
Kundeklausul
Uddannelsesklausul
Jobklausul
Loyalitet
Sygdom
Virksomhedsoverdragelse
Udflytning
Pension
Ansat på individuel kontrakt
Ansatte i staten, regioner og kommuner
Ansat som tjenestemand
Løn, honorar og satser
Ferie, barsel mv.
Barsel
Ferie
Fridage
6. ferieuge
Omsorgsdage
Vejrlig
Ansættelsesophør
Fritstilling
Opsigelse
Advarsel
Virksomhedsoverdragelse
Når du er ledig
Spørgsmål og svar: Frivillig fratrædelse og afskedigelse ved besparelser
Overenskomster og aftaler
Det offentlige område
Stat
Kommuner
Region
Det private område
Ansatte dyrlæger i praksis
Ny overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis
Øvrige overenskomster
Grønland
Ph.d.-ansat
Pixibog for ph.d.-studerende
Løn og rettigheder
Karriere
Ledelse
Lederkompetencer
Udlandsansat og udstationering
Løn når du er udstationeret
Ansættelse hos udenlandsk arbejdsgiver
Løn når du er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver
Social sikring
Sygesikring
Arbejds- og opholdstilladelse
Etablering som selvstændig
Etablering af virksomhed
Nyetableret
Virksomhedsformer
Tillidsrepræsentanter
OK 18
Informationsmateriale til TR
Aktiviteter under konflikten
Konflikt ABC
Medlemskab og konfliktstøtte
Strejke og lockout - hvad betyder det for dig?
Pension ved konflikt
Temaer for OK 18
TR-konfliktguide
Informationsmøde for offentligt ansatte om konflikt
Tillidsrepræsentant i det offentlige
Arbejdsnedlæggelse
Tid til TR-arbejdet
TR anmeldelse
Afskedigelsesbeskyttelse
TR bemyndigelse
TR løn
TR opgaver
TR uddannelse
Valg af TR
Tillidsrepræsentant i det private
AC klubber
Offentlig
Privat
Løntilskudsjobs
Kurser og arrangementer
Organisering af arbejdsmiljø
Aftaler
Opgaver
Uddannelse
Valg
SU - samarbejdsudvalget
TR-nyt
Årets tillidsrepræsentant
Karriere og kompetence
Arbejdsskader
Definition
Hvordan forebygges arbejdsskader?
Hvordan anmeldes en arbejdsskade?
Forløbet i arbejdsskadesager
Skader sket under uddannelse og aktivering
Hvad kan ADO hjælpe med?
Sygdom
Sygefraværssamtale
Fastholdelsesplan
Mulighedserklæring
Lægeerklæring i øvrigt
Stress
Borreliose
Allergi
Arbejdsgiveren - AMO-repræsentanten
Arbejdsmiljø
En sund arbejdsplads
Hvad kan jeg gøre som ansat?
Hvad kan jeg gøre som arbejdsgiver?
Hvad kan ADO hjælpe med?
Fysisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø
Stress
Graviditet
Arbejdsmedicinske klinikker
Sygemelding i forbindelse med graviditet
Q-feber
TR og arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads
Arbejdspladsvurdering (APV)
Strålingsrisici
Om ADO

Udvikling af ledelseskompetencer

COLOURBOX6837739.gif 

/GAJ

Mange af Dyrlægeforeningens medlemmer er ledere, og mange vælger karriereveje, der indebærer faglige og administrative ledelsesopgaver.

DDD hjælper dig igennem hele din lederkarriere - du kan bl.a. få individuel og personlig sparring med DDDs konsulenter, som særligt beskæftiger sig med karriere- og kompetenceudvikling.

Se mere her 

Uanset om ledelsesopgaverne praktiseres som projektleder, teamleder, mellemleder eller topleder er der et behov for løbende at kunne udvikle sine kompetencer inden for sit aktuelle ledelsesområde.

Projektledere er ikke ledere i klassisk forstand. For at være leder skal man have ledelseskompetence, gennemføre MUS-samtaler og helst også kunne afskedige og ansætte samt føre lønforhandlinger.

En projektleder har ikke ledelsesbeføjelser over for medarbejderne. I sekretariatet oplever vi dog, at flere projektledere er meget interesserede i Dyrlægeforeningens tilbud for ledere. For nogen er projektlederrollen måske første skridt på vejen mod at blive leder. Moderne projektledelse handler da også i høj grad om at kunne motivere, kommunikere og håndtere kritiske samarbejdssituationer mellem kolleger.

DDD har udviklet en række medlemstilbud, der tilgodeser de forskellige ledertypers behov. Tilbuddene omfatter:

 • Netværk for projektledere
  Netværket danner rammen om erfaringsudveksling om projektledelse, arbejdsmetoder og andre forhold vedrørende projektlederens arbejde.
 • ADO mentorordning
  ADOs mentorprogram er åben for alle medlemmer af DDD og baseret på udbyttemæssigt at fokusere på at give dyrlæger mulighed for at sparre med en mere erfaren dyrlæge.
 • Morgenmøde for ledere 
  Et kort, komprimeret ledelsesfagligt oplæg, som kan give et inspirerende input i en travl hverdag og understøtte lederrollen. Eksempler på mødetemaer: God mødeledelse, lederen som konfliktløser, følelser i ledelse, få det bedste ud af dit team, ledelse af professionelle ildsjæle, social kapital ledelse på distancen - en udfordring? Have a nice conflict, nyt liv i MUS-samtalen mv.

Ledere står ofte meget alene og har ikke altid nogen at sparre med. Udgangspunktet for udvikling af tilbuddene har derfor været at forsøge at udnytte foreningsfællesskabet som basis for etablering af nogle gode og fortrolige fora, hvor ledere kan inspireres, udfordres, lære nyt og sparre med hinanden.

Endnu et par kendsgerninger har været ledetråd i arbejdet med at udvikle tilbuddene:

 • Ledere fra én type virksomhed eller organisation kan have stort læringsudbytte af at sparre med ledere fra en anden type virksomhed eller organisation
 • De udfordringer, ledere står over for, er ofte ret universelle og uafhængige af, hvilket fagområde man er leder inden for.


Efteruddannelsestilbud for ledere
DDD udbyder ind imellem selv kurser, der er målrettet ledere, fx i udvikling af stærke teams og planlægning og afholdelse af effektiver møder.

For nogle år siden udbød PDA og DDD i samarbejde kursusrækken "Øg din indtjening i praksis", der var målrettet ledende praksisejere. En ny kursusrække er planlagt at blive afholdt i 2017.

Kursusrækken omfattede følgende temaer:

 • Praktisk forhandlingsteknik - Sådan bliver du bedre til at forhandle
 • Sådan får du styr på din praksis økonomi
 • Har jeg den optimale selskabsform i min praksis?
 • Sådan får du succes med gratis markedsføring
 • Sådan skaber du arbejdsglæde hos dig selv og dine medarbejdere
 • Sådan udvikler du din praksis
 • Skab effektive og lønsomme medarbejdere
 • Sådan styrker du dine klient-/kunderelationer. 

DDD har samarbejde med en række udbydere af relevant efteruddannelse inden for ledelse. Fx har DDD et samarbejde med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Samarbejdet betyder, at DDD-medlemmer får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelser.

Læs mere om projektlederuddannelsen her

DDDs medlemmer kan desuden deltage i efteruddannelseskurser udbudt af Dansk Magisterforening (DM) til medlemspris.

Se DMs kursusoversigt

I samarbejde med mellem DM, Dansk Psykologforening, JA og Arkitektforbundet udbyder DDD også en lederdag, hvor formålet er at inspirere, udfordre og skabe platform for at netværke. 

Tilbud fra DDD Kursus

Link til efteruddannelse for dyrlæger

 Kontakt i DDD

Hanne.jpg

Hanne Jensen

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 28-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter