Økonomisk støtte til faglig aktivitet i udlandet

Får du betalt udgifter af en lægemiddel- eller medicovirksomhed i forbindelse med deltagelse i fagrelevant aktivitet i udlandet, skal det anmeldes til Sundhedsstyrelsen.

Dyrlæger, veterinærsygeplejersker og studerende er kun omfattet, når de modtager økonomisk støtte af en lægemiddelvirksomhed.

Visse fagpersoner fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr er også omfattet af reglerne og skal anmelde til Sundhedsstyrelsen, når de får betalt udgifter i forbindelse med deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet.

Økonomisk støtte anmeldes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved brug af en blanket. Sundhedsstyrelsen offentliggør oplysninger om, at fag- og sundhedspersoner har modtaget økonomisk støtte, herunder hvilken virksomhed der giver økonomisk støtte, hvad aktivitet i udlandet er og hvem der er arrangør.
Oplysninger om økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet slettes fra hjemmesiden 2 år efter, at aktiviteten er afsluttet.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Her finder du listen over de personer, der modtager økonomisk støtte

Her kan du læse om virksomheders informationspligt ved økonomisk støtte til fag- og sundhedspersoner


 


 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg
Lone Rente Hansen

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 28-01-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter