Overenskomster og aftaler - Grønland

/JMR 

I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner samt staten.

Overenskomsterne/aftalerne er indgået med henholdsvis Grønlands Selvstyre og staten - alt efter om man er ansat i selvstyret og de grønlandske kommuner eller staten.

For overenskomstansatte  ansat i  selvstyret og de grønlandske kommuner er det de danske AC-organisationer med medlemmer på området, der varetager forhandlings- og aftaleretten.

Overenskomsten mellem de samforhandlende AC-organisationer og selvstyret finder du i menuen til højre.

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ansat i selvstyret og de grønlandske kommuner varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er den grønlandske pendant til Akademikerne (AC).

Overenskomst mellem ASG og selvstyret om løn- og ansættelsesvilkår for administrative chefer finder du i menuen til højre. Dyrlæger er ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår.

Klassificeringsaftale for dyrlæger finder du i menuen til højre.

Når du ansættes i Grønland, skal du være opmærksom på, at der på visse områder gælder særlige regler.

I menuen i højre sider kan du finde aftalen om frirejse, flyttegodtgørelse og anvist bolig, barselsforordningen samt aftalen om nære pårørendes alvorlige sygdom eller død.

Da ansættelsesvilkårene er noget anderledes i forbindelse med ansættelse i Grønland, opfordres du til at kontakte sekretariatet, inden du siger ja til en ansættelse i Grønland.

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter