Staten

/LRH

Se links og dokumentlisten højre.

De nye overenskomster - OK 18

Den nye AC-overenskomst 2018-2021 på det statslige område ventes klar i løbet af foråret 2019.

Her kan du se forliget:

AC-forlig på statens område inkl. bilag

CFU's forhandlinger med ministeren for offentlig innovation

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter