Dyrlæger ansat i klinisk praksis

/CS

Ansatte Dyrlægers Organisation har indgået "Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for dyrlæger ansat i klinisk praksis" med Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (tidligere PDA). Du finder aftalen (Ansættelseskontrakt ansatte dyrlæger i klinisk praksis 2015-2018) i oversigten til højre.

I aftalen kan du bl.a. læse om:

 • Løn og anciennitet
 • Rådighedsbetaling
 • Honorering af vagtarbejde
 • Merarbejdsbetaling
 • Arbejdstid
 • Ferie og feriefridage
 • Løn under sygdom
 • Barsel
 • Barns første sygedag
 • Stillingsbeskrivelse
 • Opsigelsesvarsel
 • Øvrige ansættelsesvilkår (fx bil, arbejdstøj, forsikring, efteruddannelse, MUS mv.)

I oversigten til højre finder du desuden "Tjekliste til ansættelseskontrakten", hvor du kan få overblik over de forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsen. Ligeledes er der gode råd at hente i dokumentet "Arbejdsforhold i klinisk praksis".

Bemærk - din arbejdsgiver er forpligtet til at sende aftalen til godkendelse i Den Danske Dyrlægeforening.

I menuen til højre finder du også:

 • Vejledningen til aftalen for ansatte i klinisk praksis
 • Rammeaftale ml. DA og ADO vedrørende hvileperiode og fridøgn for ansatte dyrlæger under rådighedstjeneste i eget hjem (godkendt af Arbejdstilsynet)
 • Protokollat
 • MUS skema (skabelon til brug ved den årlige medarbejderudviklingssamtale)

Kontakt sekretariatet ved spørgsmål.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter