AC klub - offentlig

/LRH

Erfaringerne viser, at tillidsrepræsentantens arbejde bliver forbedret, når baglandet fungerer. Det betyder, at klubdannelser generelt set er en fordel for aktiviteten som tillidsrepræsentant. Dels fordi man bedre kan følge, hvilke opgaver kollegerne på arbejdspladsen mener, at man som tillidsrepræsentant bør løse. Dels fordi kollegerne må formodes at ville medvirke til mere aktivt at gennemføre de ønskede aktiviteter, når de er tættere inddraget i beslutningsprocesserne.

Det anbefales derfor, at tillidsrepræsentantens faglige arbejde på de enkelte arbejdspladser udspringer af klubarbejdet.

Klubdannelser og klubaktivitet er i høj grad et emne, som må behandles i overensstemmelse med netop den politik, de enkelte medlemsorganisationer har på TR-området.

Vejledende vedtægter
AC's medlemsorganisationer har i enighed udarbejdet nogle fælles vejledende retningslinjer for dannelse af klubber, herunder nogle vejledende vedtægter. Disse følger nedenfor, men det skal understreges, at klubdannelser i henhold til denne vejledning og disse vedtægter under alle omstændigheder skal godkendes af den enkelte organisation, før de er gældende på arbejdspladserne.

1) Vejledende standardvedtægt for AC-TR-klubber
Disse vedtægter kan bruges de steder, hvor der er valgt (eller skal vælges) en AC-TR eller en AC-SA-TR (jf. afsnit II,9), og hvor klubmedlemmer er medlemmer af flere eller alle de på stedet repræsenterede AC-organisationer – i modsætning til

2) Vejledende standardvedtægt for fælles TR-klubber
Her udgøres klubbens medlemsgruppe af tillidsrepræsentanter for AC-organisationerne. Denne type klub vil typisk være hensigtsmæssig på større arbejdspladser.

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter