Uddannelse

/JMR

Obligatorisk uddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen varer tre dage og skal være gennemført inden tre måneder efter valget eller udpegningen.

Efteruddannelse
Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har derefter ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til to dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til halvanden dags varighed.

De første to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning og kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

 

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Camilla.jpg 

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 28-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter