TR bemyndigelse

/LRH

I anmeldelsen over for arbejdsgiver skriver ADO, hvad tillidsrepræsentanten er bemyndiget til at gøre på ADOs vegne. Som tillidsrepræsentant er du bemyndiget til at indgå aftaler om:

 • Kvalifikations- og funktionstillæg (herunder forhåndsaftaler) samt engangsvederlag.
 • Personalepolitiske retningslinjer, regler og aftaler, herunder lokal udfyldelse af generelle rammeaftaler.
 • Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse.
 • Arbejdstid.
 • Ansættelse på særlige vilkår ifølge Rammeaftale om det sociale kapitel.

Tillidsrepræsentanten er ikke bemyndiget til at indgå aftaler om:

 • Tillæg til chefer, som udøver personaleledelse for en eller flere AC’ere.
 • Tillæg for funktion i højere stilling (konstitution).
 • Tillæg, der ikke reguleres sammen med grundlønnen.
 • Åremålsansættelser.
 • Seniorordninger.
 • Fratrædelsesordninger.

Det er en generel forudsætning for tillidsrepræsentantens bemyndigelse, at tillidsrepræsentanten:

 • Er i tæt kontakt med sekretariatet.
 • Følger de retningslinjer og politikker, der er besluttet i ADO.
 • Sender sekretariatet kopi af de aftaler, som der bliver indgået – herunder også aftaler om retningslinjer indgået i samarbejdsudvalg og MED-udvalg. 
   

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn


Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter