TR afskedigelsesbeskyttelse

/LRH

Tillidsrepræsentantens opgaver kan bringe tillidsrepræsentanten i særligt vanskelige situationer i forhold til ledelsen. Derfor er der en særlig beskyttelse mod at blive afskediget. Beskyttelsen består dels i en særlig procedure, som arbejdsgiver skal igennem, før den endelige beslutning kan træffes, dels i at der skal tvingende årsager til afskedigelsen.

Tvingende årsager kan være:

  • Arbejdsmangel, altså at der ikke er relevant arbejde til tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen overhovedet.
  • At tillidsrepræsentanten aktivt har medvirket til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller har opfordret til andre former for brud på overenskomsten, for eksempel systematisk nægtelse af overarbejde.

Den særlige procedure går ud på, at arbejdsgiver skal forhandle afskedigelsen med ADO. Tillidsrepræsentanten skal derfor være opmærksom på, at sekretariat bliver inddraget så hurtigt som muligt.

 

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg 

Jane Marianne Ravn

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter