TR opgaver

/LRH

Tillidsrepræsentanten er kollegaernes talsperson i forhold til ledelsen og organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er derfor en nøgleperson i ADO’s arbejde for at sikre medlemmerne gode og trygge ansættelsesvilkår. Dertil kommer, at det er tillidsrepræsentantens pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Det betyder i praksis, at tillidsrepræsentanten:

  • Forhandler løn og tillæg for nyansatte
  • Forhandler lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
  • Er med til at løse personsager ved at være medlemmernes "forsvarsadvokat", når der er samarbejdsproblemer, og hvis advarsel eller afsked kommer på tale
  • Holder øje med, at overenskomstens bestemmelser overholdes

Derudover er mange tillidsrepræsentanter medlemmer af samarbejdsorganerne; samarbejdsudvalg (SU), Medindflydelsesorgan (MIO) og Medudvalg (MED).

Tillidsrepræsentanten kan som kollegaerne talsperson bære forslag, opfordringer og klager frem til ledelsen og indlede forhandlinger om lokale forhold.

Tillidsrepræsentanten har som ADO’s lokale repræsentant et særligt ansvar for at skabe interesse for faglige spørgsmål og formidle medlemmernes holdning til ADO’s politikere eller sekretariat. Tillidsrepræsentanten kan gøre dette ved at sørge for, at der bliver holdt klubmøder, fyraftensmøder og andre medlemsmøder. Tillidsrepræsentanten kan selvfølgelig bede gode kollegaer om hjælp til arrangementernes afholdelse.

HUSK
Det er kun muligt at holde fagligt møde i arbejdstiden, hvis der er indhentet tilladelse fra ledelsen. Faglige møder vil ellers kunne blive betragtet som en arbejdsnedlæggelse.

Der er normalt intet til hindre for at holde faglige møder i frokostpausen.

 

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Jane.jpg

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter