Medlemskab og konfliktstøtte

ADO er en del af Akademikerne – og i fællesskab har de faglige organisationer besluttet, at der skal ydes fuld understøttelse for tab af indtægt i forbindelse med strejke. Fuld understøttelse inkluderer arbejdsgivers og dit eget pensionsbidrag.

Det er op til den enkelte organisation, om man vil yde:

  1. understøttelse som udbetaling af direkte løntab eller
  2. en (kommende) kontingentnedsættelse, hvor det enkelte medlem har mulighed for at låne det beløb, som går tabt som følge af strejken.

Hvis den enkelte organisation efter konflikten har behov for at opkræve et midlertidigt ekstrakontingent for at genopfylde konfliktfonden, vil der ved sidstnævnte model være den fordel, at genopfyldningen vil gå hurtigere og være billigere for alle medlemmer.

Ændring af vedtægter
For at ADO kan yde kontingentnedsættelse og lån, er det nødvendigt med en ændring af vedtægterne for ADOs Støtteforening. Denne ændring kan først træde i kraft den 30. april 2018. Hvis konflikten træder i kraft som varslet 4. april, udbetaler ADO derfor for direkte løntab.

Hvis forligsmanden udsætter konflikten i 2 x 14 dage, eller hvis konflikten løber udover 30. april, vil ADO have mulighed for at give kontingentnedsættelse og lån. Beslutning herom træffes af ADOs bestyrelse.

Enkelte medlemmer kan komme i en situation, hvor de ikke som andre medlemmer får gavn af kontingentnedsættelsen, fx i forbindelse med pension, længerevarende arbejdsløshed eller lignende. I en sådan situation er det muligt at søge ADOs støtteforening om kompensation.

Det er kun ADO-medlemmer, indmeldt senest 1. januar 2018, der kan få et konfliktstøtte, hvis OK 18 resulterer i en konflikt.

 

Ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Ansatte Dyrlæger

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg

Lone Rente Hansen​

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 21-03-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter