TR-Nyt

/LRH

TR-nyt er et blad, som ADO i samarbejde med andre små AC-organisationer udsender til sine tillidsrepræsentanter. Bladet udsendes elektronisk til alle TR ca. 4 gange årligt.

I bladet tages aktuelle emner op. Download seneste TR-nyt i bjælken til højre.

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter