Ansat i udlandet og udstationering

 

   /CS

Det bliver mere og mere almindeligt, at dyrlæger rejser ud og tager ansættelse i udlandet. Enten via udstationering eller almindelig ansættelse.

Du kan herunder og i menuen til venstre finde informationer, regler, forhold og gode råd om, hvad du skal være opmærksom på ved udstationering og udlandsansættelse.

Du finder information om:

Løn når du er udstationeret
Ansættelse hos udenlandsk arbejdsgiver
Løn når du er ansat udenlandsk arbejdsgiver
Social sikring
Sygesikring
Arbejds- og opholdstilladelse

Det er vigtigt at fastslå forskellen på en udstationering og en egentlig udlandsansættelse.

En udstationering er en tidsmæssigt afgrænset arbejdsperiode i udlandet, normalt af 1–3 års varighed og som regel i henhold til danske regler. Ud over lønnen vil arbejdsgiveren sædvanligvis fremskaffe og betale en række dagligdags fornødenheder (bolig, telefon, bil, børns skolegang, bohaveflytning mv.) - og ofte har den udstationerede fået tilsagn om en stilling at vende tilbage til bagefter.

En udlandsansættelse indebærer, at man arbejder i udlandet som ansat på nogenlunde samme vilkår som arbejdslandets egne borgere. Normalt vil ens arbejdsgiver ikke fremskaffe og betale for bolig eller andre fornødenheder af privat karakter, og man ved ofte heller ikke i forvejen, hvor længe udlandsopholdet kommer til at vare.

Udstationering
Når du er ansat af en dansk virksomhed med ansættelsessted i udlandet, er der tale om en udstationering. Det betyder rent ansættelsesretligt, at selv om du bor i udlandet, vil du som udgangspunkt være omfattet af danske love og aftaler med mindre andet er aftalt mellem parterne.

Det er dog ret almindeligt, at arbejdsgiveren lader et udenlandsk selskab, som kan være 100 % ejet af arbejdsgiveren, stå som arbejdsgiver. Vær opmærksom på at i disse tilfælde skal det aftales, at danske love og aftaler finder anvendelse.

Som offentligt ansat vil du være dækket af den gældende overenskomst og aftaler under udstationeringen, selv om du som udgangspunkt er omfattet danske love og regler.

Tjekliste ved udstationering
Inden en kontrakt om udstationering underskrives, bør du sikre at følgende punkter har været overvejet. de punkter, som i bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad i har aftalt.

Arbejdsrelaterede forhold

 • Varigheden af udstationeringen og eventuelle forhold, der kan medføre ret til at afbryde udstationeringen (force majeure).
 • Arbejdsgivers fulde navn og adresse.
 • Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers.
 • Arbejdets indhold. Du bør sikre en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette.
 • Lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta mv.
 • Arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde – skal det honoreres eller afspadseres?
 • Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til fri ved sygt barn.
 • Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere omkring repræsentation, bonuspoints og kreditkort.
 • Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udstationeringen fra din side.

Familiemæssige forhold

 • Der bør aftales nærmere omkring boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og tilbage igen. Det kan være relevant at aftale nærmere omkring tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole mv.
 • Det bør aftales, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning.
 • Der kan være tale om en række "øvrige udgifter", som i med fordel kan aftale nærmere omkring. Det kan fx være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning mv. 
 • Du bør aftale vilkår i forbindelse med hjemrejse – både i forhold til betalte hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), men også i forhold til den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide. Hjemrejse i utide kan fx være i tilfælde af sygdom/død i den nærmeste familie, krig, uroligheder mv.

Vilkår efter udstationeringen

 • Der bør aftales nærmere omkring løn- og ansættelsesvilkår ved tilbagevenden til Danmark.

Generelt

 • Det bør aftales, at eventuelle tvister løses ved dansk værneting, og at ansættelsesforholdet er underlagt danske retsregler.

Kontrakt
Det anbefales, at der indgås en kontrakt, hvor der er taget stilling til væsentlige forhold om udstationeringen.

Forslag til aftale om udstationering finder du i listen til højre.

Generel information om udstationering

Udstationering.dk

Eures.dk (job i udlandet)

Eures.dk (ansættelse af medarbejdere fra udlandet)

 

 

 Kontakt i DDD

Camilla.jpg

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 21-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter