Sygesikring

/CS

Nedenstående gennemgang er helt overordnet, hvilket betyder, at oplysningerne ikke er udtømmende. Du bør derfor selv skaffe præcise oplysninger om reglerne i opholdslandet og især sikre dig, at du og din husstand har ret til sygehjælp både der og i Danmark.

Udstationering
Ved udstationering til et EU-/EØS-land i op til et år har du og din familie mulighed for at få behandling i beskæftigelseslandets offentlige sygesikringssystem ved akut opstået sygdom. Det forudsætter, at du medbringer en blanket fra sundhedsforvaltningen i den kommune i Danmark, hvor du senest har haft bopæl.

Ved udstationering til et EU-/EØS-land i en periode på 1-3 år, har du og din familie ret til ydelser fra det lokale sygesikringssystem på lige fod med arbejdslandets egne borgere.

Ved udstationering til det øvrige udland kan du søge om optagelse i det pågældende lands sygesikringsordning.

Er du tilmeldt et andet lands sygesikringsordning, kan du bevare dansk sygesikring, hvis du har bopæl i Danmark.

Har du opgivet dansk sygesikring kan eventuel hjemtransport og behandling på et dansk sygehus kun finde sted, hvis din arbejdsgiver eller du selv betaler for det.

Det er meget vigtigt, at du og din evt. medrejsende familie er fuldstændig klar over, hvordan I er syge- og ulykkesforsikret, mens I er i udlandet.

Udlandsansættelse
Hvis du udlandsansættes i et EU-/EØS-land og tager bopæl i landet, kan du opnå samme dækning som landets egne borgere, men som ovenfor nævnt har du samtidig opgivet din danske sygesikring, og du har derfor kun ret til behandling i arbejdslandet.

Ved udlandsansættelse i andre lande skal du nøje undersøge, hvordan du og din evt. medrejsende familie er sikret. Hvis du som udlandsansat kan optages i arbejdslandets nationale sygesikringsordning, bør du gøre dette. Men vær opmærksom på, at dette kan have en væsentlig anden standard end i Danmark. Du eller din arbejdsgiver kan tegne en syge- og ulykkesforsikring.

 


 

 Kontakt i DDD

Camilla.jpg 

Camilla Sander

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk 

 

Senest ændret 22-09-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter