Gå til sidens indhold

Fodringskursus for kvægdyrlæger

Nyt kursusforløb for kvægdyrlæger om fodring af kvæg

Kvaeg Stald Oko 2119

Kurset giver dig forudsætninger for at blive den bedste samarbejdspartner for landmanden og hans øvrige rådgivere på fodringsområdet for derigennem at kunne optimere produktion, velfærd, sundhed og økonomi på besætningsniveau.

Kurset omfatter 6 kursusdage fordelt på 3 kursusmoduler med start den 21.-22. september 2022.

Gennem teoretisk og praktisk undervisning samt løsning af besætningsopgaver får du viden og færdigheder, du straks kan bringe i anvendelse i dit daglige arbejde som besætningsrådgiver.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Modul 1: Vomfysiologi og næringsstofomsætning
    Herunder besætningsbesøg med gruppearbejde om fodermidler tilgængelige – hvad ser vi, hvilke muligheder har landmanden, hvad kan han supplere med etc., oplæg om fremtidens selvforsyningsgrad i kvægholdet, foderplansberegning, beregningsprogrammer, substitution, interaktion og økonomi.

  • Modul 2: Foderhåndtering
    Herunder forskelle mellem fodermiddeltyper og deres karakteristika, foderblandinger, planer for fodring af forskellige grupper af dyr – kvier, nykælvere, lakterende og goldkøer, kvalitetssikring og måling af tørstof i grovfoder.

  • Modul 3: Det koen æder
    Herunder udfodring, fodervurdering, betydning af fysiske forhold, ædeadfærd, muligheder med videoovervågning, gødningsvurdering, diagnostik, datahåndtering, sensorer og automatisk dataopsamling.

Under uddannelsesforløbet får du også gode muligheder for at udveksle erfaringer med og møde andre kvægdyrlæger, der arbejder med de samme udfordringer som dig selv.

Tid 
Kursusmoduler afholdes:

Modul 1: 21.-22. sept. 2022, kl. 10.00 – 17.00

Modul 2: 24.-25. nov. 2022

Modul 3: 2.-3. feb. 2023

Sted
Modul 1 afholdes på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, Hovborg

Pris
25.995 kr. + moms
Prisen omfatter undervisning, kursusforplejning og overnatning.

Kursusledelse
Kvægfagdyrlæge Anders Rønn og kvægfagdyrlæge Troels Løwig Larsen.

Undervisere
Mette Olaf Nielsen, AU, Peter Eskesen, CowSyd, Niels Bastian Kristensen, Seges, Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger og andre undervisere fra ind- og udland.

Kurset udbydes af DDD Faggruppe Kvæg.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Anita