Gå til sidens indhold

Fodringskursus for kvægdyrlæger

Nyt kursusforløb for kvægdyrlæger om fodring af kvæg.

Kvæg Stald Oko 2119

Kurset giver dig forudsætninger for at blive den bedste samarbejdspartner for landmanden og hans øvrige rådgivere på fodringsområdet for derigennem at kunne optimere produktion, økonomi, velfærd og sundhed på besætningsniveau.

Kurset omfatter 12 kursusdage fordelt på 6 kursussamlinger over 2 kalenderår med start medio november 2020.

Gennem teoretisk og praktisk undervisning samt løsning af besætningsopgaver får du viden og færdigheder, så du efter endt uddannelse:

  • har et solidt kendskab til de hyppigst anvendte fodermidler til kvæg i Danmark
  • har forståelse for de enkelte fodermidlers produktion, karakteristika og anvendelsesmuligheder som ingredienser i foderblandinger til kvæg
  • har forståelse for foderanalyser og oprettelsen af foderplaner i DMS/norfor
  • kan analysere on-farm processer og management mht. til fodermidlers og -blandingers kvalitet
  • kan analysere staldindretning, cow-comfort, kotrafik og køers adfærd med henblik på vurdering af fodrets indflydelse på besætningens sundhed og produktion
  • kan indgå i værdiskabende samarbejde med landmand og andre rådgivere om at forbedre koens sundhed, velfærd og produktion
  • har forståelse for fodring af kalve og kvier med henblik opnåelse af hurtig og sund tilvækst
  • har forståelse for fodring af tyrekalve i intensiv kødproduktion
  • har forståelse for fodring af kødkvæg i ekstensiv kødproduktion
  • har kendskab til klimamæssige udfordringer ved kvægdrift i almindelighed og mælkeproduktion i særdeleshed, samt forståelse for fodringsmæssige tiltag med henblik på reduktion af CO2-aftryk ved kød- og mælkeproduktion.

Undervisningen varetages af både danske og udenlandske kapaciteter på området.

Under uddannelsesforløbet får du også gode muligheder for at udveksle erfaringer med og møde andre kvægdyrlæger, der arbejder med de samme udfordringer som dig selv.

Målgruppe
Praktiserende kvægdyrlæger med interesse for besætningsrådgivning og fodring af kvæg.

Tid og sted
Første samling afholdes den 18.-19. november 2020 på Montra Odder Parkhotel.

Pris
54.000 kr. + moms
Prisen omfatter undervisning, undervisningsmaterialer, kursusforplejning og overnatning.

Kursusledelse
Kvægfagdyrlæge Anders Rønn, kvægfagdyrlæge Troels Løwig Larsen i samarbejde med agronom Henrik Martinussen, Seges.

Kurset udbydes af DDD Faggruppe Kvæg i samarbejde med Seges.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

anita.jpg