Gå til sidens indhold

Forensisk veterinærpatologi – produktionsdyr

Bliv opdateret til at foretage korrekt håndtering af materiale i forbindelse med dyreværnssager vedrørende produktionsdyr.

Foto.COLOURBOX23645757

Indhold

Den centrale del af kurset omhandler forensisk patologi, der giver deltagerne grundlag for med langt større sikkerhed at vurdere betydningen og alderen på forskellige lidelser af dyreværnsmæssig betydning.

På kurset gennemgås desuden muligheder for videregående undersøgelser, som kan hjælpe til en nærmere afklaring af lidelsers omfang, natur og alder, samt hvilket materiale, der skal sendes til undersøgelse og hvor.

Anmeldelser bliver aldrig rutine. Det er derfor væsentligt at kende retningslinjer for og opnå erfaring med opbygning af korrekte anmeldelser, så både det lokale politi, anklager og retten får det rette materiale og den rette forståelse af situationen. På kurset vil der være en gennemgang og diskussion af dette.

Kurset afsluttes med praktisk gennemgang af præparater fra dyreværnssager.

Kursisterne opfordres til at hjælpe med indsamling af materiale til fremvisning af præparater, gerne fra afsluttede dyreværnssager. Dette bedes fremsendt efter aftale med Henrik Elvang Jensen, elvang@sund.ku.dk

Program

8.45-9.00   
Ankomst og kaffe

9.00-9.45 
Forensisk veterinærpatologi ved Henrik Elvang Jensen, KU SUND. Teori svin og kvæg

9.45-10.00    
Pause

10.00-11.00  
Forensisk veterinærpatologi – teori svin og kvæg (fortsat)

11.00-11.15  
Pause

11.15-12.15  
Forensisk veterinærpatologi ved Jens Peter Christensen, KU SUND– teori fjerkræ

12.15-13.15  
Frokost

13.15-14.00  
Forensisk veterinærpatologi med gennemgang af præparater (svin og kvæg)

14.00-14.15  
Pause

14.15-15.15  
Forensisk veterinærpatologi med gennemgang af præparater (svin og kvæg)

15.15-16.00  
Diskussion, evaluering og afrunding.

Kursusleder

Professor Henrik Elvang Jensen, KU SUND

Undervisere

Professor Jens Peter Christensen, KU SUND
Professor Henrik Elvang Jensen, KU SUND

Deltagere

Kurset retter sig mod dyrlæger, der håndterer dyreværnsloven på velfærdsbesøg i produktionsbesætningerne og på slagterierne og som skal rådgive besætningsejerne om dyrevelfærd.

Pris

Medlem af DDD kr. 3.175 eks. moms

Ikke medlem af DDD kr. 3.975 eks. moms.
Hvis du ikke er medlem af DDD og ønsker at tilmelde dig, så send en mail til ach@ddd.dk

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Anita