Gå til sidens indhold

Kursus i syn og skøn for hestedyrlæger

Kurset er for hestedyrlæger, der ønsker at kvalificere sig til at kunne arbejde med syn- og skønssager.

DSC05782

Arrangør

Faggruppe Heste, Den Danske Dyrlægeforening

Formål

Formålet med kurset er at give dig baggrund for, at kunne blive udpeget som syn- og skønsmand i syn- og skønssager inden for Faggruppe Hestes område.

Indhold og struktur

På kurset får du al den viden du har brug for, for at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for én af sagens parter.

På kurset orienteres du om de juridiske grundbegreber herunder den juridiske baggrund for løsning af tvister ved voldgift eller syn og skøn.

Alle led i den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i "Vejledningen til medlemmer af DDD angående syn og skøn". Der vil desuden blive gennemgået og diskuteret cases.

Kurset giver dig mulighed for at afprøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af syns- og skønsrapport og helt frem til afhjemling i retten.

Undervisere

  • Nicolai Jarløv
  • Peter Busk
  • Johanne Cæsar Juul
  • Pernille Skinnerup, advokat
  • Pernille Nordskov, advokat, Top Danmark

Kursusleder

Johanne Cæsar Juul

Målgruppe

  • Kurset henvender sig til praktiserende hestedyrlæger, som har ønske om at virke som skønsmænd eller ønsker at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag.
  • Du skal være medlem af DDD, Faggruppe Heste for at deltage
  • Deltagerantallet er begrænset til 15-25 deltagere.

Pris

995 kr. + moms. Prisen omfatter undervisning, kursusmateriale, kursusforplejning og administration.

Kontaktperson

Ved spørgsmål til arrangementet kontaktes Johanne Cæsar Juul, johanne-lars@juul.mail.dk.

Program

Se programmet her.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Sh